Selvhjælpsgrupper

Pårørendegruppe

7. januar 2021 – Af hensyn til myndighedernes aktuelle skærpelse af forsamlingsforbuddet er vi desværre nødsaget til at aflyse opstart af selvhjælpsgrupper på CSM Midt Nord, i både Aarhus, Aalborg og Herning. Det skyldes at vores frivillige sociale tilbud ikke er undtaget fra de nuværende regler. Alle jer i vores selvhjælpsgrupper vil blive nærmere orienteret om, hvornår og hvordan vi kan planlægge at mødes på den bedst mulige måde.

Hvad er en pårørendegruppe?

En pårørendegruppe er en selvhjælpsgruppe for pårørende til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Vi har fx grupper for forældre og partnere.

Det er et målrettet forløb, hvor du sammen med andre pårørende bliver inspireret. Det er et struktureret og støttende tilbud, hvor du udover at fortælle din egen historie får mulighed for at lytte til og lære af andre, der tumler med lignende udfordringer som dig selv i rollen som pårørende til et menneske med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Hvordan foregår det?

I mødes for at dele de erfaringer, I hver især har gjort jer som pårørende. I gruppen er dine erfaringer vigtige, fordi de kan være med til at kaste et nyt lys over andres situation.

Hver gruppe har en eller to frivillige gruppeledere, der guider alle deltagere trygt igennem forløbet.

Alle har tavshedspligt – både deltagere og gruppeledere.

Bliv en del af en pårørendegruppe

Vi opretter nye grupper i takt med, at der er nok tilmeldte. Kontakt sekretær Anita Gustafsson, hvis du vil have en plads:

 61208064 eller
 agu@csm-midtnord.dk

               

24. marts

NY AFTEN-ÅBNINGSTID i CSMs chatrådgivning

Fra tirsdag d. 23. marts udvider vi vores åbningstider i chatten...
2. november

Reorganisering af CSM Midt Nord fra 2021

CSM Midt Nord har bevilling til at fortsætte vores arbejde med...
28. oktober

Stor tak til Det Obelske Familiefond

Det er med stor glæde, at CSM Midt Nord har modtaget...