Senfølgegruppe

Senfølgegruppen er et undervisningsforløb for voksne mænd og kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb, og det danner grundlag for at få bedst muligt udbytte af din terapi.
Formålet med forløbet er at formidle viden om seksuelle overgreb og senfølger, så du får en bedre mulighed for at forstå dig selv og dine reaktioner. Ved en bedre forståelse opstår der nye muligheder for at mestre senfølgerne og deres indflydelse på dit hverdagsliv.

Et behandlingsforløb indledes ofte med et forløb i senfølgegruppe med undervisning om senfølger og efterfølges af et terapiforløb, der enten er i gruppe eller individuelt. Senfølgegruppen er en god måde at blive introduceret til og forberedt på det efterfølgende terapiforløb, og derfor ligger senfølgegruppen oftest inden, man starter i et terapiforløb.

Undervisningen foregår i vores lokaler på Skolebakken 5 i grupper med op til 14 deltagere (både mænd og kvinder) med to af centrets psykologer som undervisere. Gruppen mødes hver anden uge 10 gange henover foråret eller efteråret. Hver gang tages et specifikt emne op, og der veksles mellem oplæg fra underviserne og fælles drøftelse af emnet i gruppen.

               

26. September

CSM Midt Nord åbner i Herning og Aalborg

Folketinget har bevilget ekstra midler til senfølgeområdet. Det betyder, at CSM...