Senfølgegruppe

Senfølgegruppen er et undervisningsforløb for voksne mænd og kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb, og det danner grundlag for at få bedst muligt udbytte af din terapi.
Formålet med forløbet er at formidle viden om seksuelle overgreb og senfølger, så du får en bedre mulighed for at forstå dig selv og dine reaktioner. Ved en bedre forståelse opstår der nye muligheder for at mestre senfølgerne og deres indflydelse på dit hverdagsliv.

Et behandlingsforløb hos CSM Midt Nord indledes oftest med et forløb i senfølgegruppe med undervisning om senfølger og efterfølges af et terapiforløb, der enten er i gruppe eller individuelt. Senfølgegruppen er en god måde at blive introduceret til og forberedt på det efterfølgende terapiforløb, og derfor ligger senfølgegruppen oftest inden, man starter i et terapiforløb.

Undervisningen foregår i vores lokaler på Skolebakken 5 i Aarhus eller på Boulevarden 16 i Aalborg  i grupper med 10 deltagere (både mænd og kvinder) med to af centrets psykologer som undervisere. Gruppen mødes hver anden uge 5-7 gange henover foråret eller efteråret. Hver gang tages et specifikt emne op, og der veksles mellem oplæg fra underviserne og fælles drøftelse af emnet i gruppen.

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...