Selvhjælpsgrupper

Selvhjælpsgruppe for kvinder

Hvad går det ud på?

Gruppen er en selvhjælpsgruppe for kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb. Det er et målrettet forløb, hvor du sammen med andre kvinder uge for uge bliver inspireret og får mere energi. Det er et struktureret og støttende tilbud, hvor du udover at fortælle din egen historie får mulighed for at lytte til og lære af andre, der tumler med lignende udfordringer som dig selv. Der er ikke tale om et terapiforløb, men en gruppe af ligesindede.

Hvordan foregår det?

I mødes for at dele de erfaringer, I hver især har gjort om det at have senfølger. I gruppen er dine erfaringer vigtige, fordi de kan være med til at kaste et nyt lys over andres situation.

Hver gruppe har en eller to frivillige gruppeledere, der guider alle deltagere trygt igennem forløbet.

Alle har tavshedspligt – både deltagere og gruppeledere.

Bliv en del af en selvhjælpsgruppem for kvinder

Vi opretter nye grupper i takt med, at der er nok tilmeldte. Kontakt Mette Løvstad, hvis du er interesseret.

24 24 50 95
 mml@csm-midtnord.dk

               

19. september

CSM Midt Nords afdeling i Herning er lukket permanent

Ved årets udgang har CSM Midt Nords frivilligsektion i Herning eksisteret...
14. september

Midlertidig lukning af CSM Midt Nords afdeling i Aalborg

Da der skal udføres facaderenovering på Boulevarden 16 i Aalborg, er...