Selvhjælpsgrupper

Selvhjælpsgruppe for kvinder

Hvad går det ud på?

Gruppen er en selvhjælpsgruppe for kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb. Det er et struktureret, støttende og målrettet forløb, hvor du sammen med andre kvinder får mulighed for at dele erfaringer om senfølger. I gruppen er dine erfaringer og perspektiver vigtige, fordi de kan være med til at kaste nyt lys over en andens situation. Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Du får luft for dine egne tanker, og får dermed selv hjælp, samtidig med at du kan være en hjælp og støtte for de andre.

Der er ikke tale om et terapiforløb, men en gruppe af ligesindede.

Hvordan foregår det?

Gruppen mødes hver 14. dag og består af 6-8 deltagere. Gruppen mødes i vores egne lokaler og har to frivillige kvindelige gruppeledere, der guider alle deltagere trygt igennem forløbet.

Alle har tavshedspligt – både deltagere og gruppeledere.

Du inviteres ind til en indledende samtale med gruppelederne forud for gruppestart.

Bliv en del af en selvhjælpsgruppen for kvinder

Vi opretter nye grupper i takt med, at der er nok tilmeldte. Kontakt Mette Løvstad, hvis du er interesseret.

24 24 50 95
 mml@csm-midtnord.dk

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...