Sådan får du hjælp

Hos CSM Midt Nords to afdelinger i Aarhus og Aalborg har vi en række aktiviteter og tilbud til dig, der enten selv har været udsat for seksuelle overgreb eller er pårørende. 

Der sidder psykologer i både Aarhus og Aalborg, som varetager de terapeutiske tilbud. Derudover har både afdelingen i Aarhus og Aalborg en række forskellige tilbud, som varetages af vores mange gode frivillige.

Nedenfor kan du læse lidt om, hvad der sker, når du tager kontakt til CSM Midt Nord med ønsket om at komme i behandling.

Du kan også læse om et typisk behandlingsforløb, eller du kan læse om  vores forskellige tilbud under Vi Tilbyder i menuen foroven.

Henvendelse

Det kræver ingen henvisning at henvende sig til CSM Midt Nord og vi er uafhængige af kommunerne og sundhedsvæsenet. Vi anbefaler, at du henvender dig til os telefonisk i vores telefontid, men du kan også sende en mail til os, så kontakter vi dig.  

Alle kan ringe til os eller sende en mail for kontakt. 

Når du kontakter CSM Midt Nord for at høre, om du kan komme i terapi, er det første der sker, at du taler med vores sekretær. Vi har brug for at tale med dig i telefonen for at afklare, om du hører til målgruppen og om terapi hos vores psykologer er det, du er interesseret i.

Hvis du er interesseret i at komme på venteliste til visiterende samtale, vil vores sekretær stille dig nogle indledende og afklarende spørgsmål, så vi kan oprette dig hos CSM Midt Nord.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at komme i terapi, skal du kontakte vores behandlingsafdeling i Aarhus.

 20 22 45 80

Telefonen er åben:
Mandag og torsdag kl. 13.00-15.00
Tirsdag og onsdag kl. 10.00-12.00

 Adressen er: Nørreport 26 D, stuen, 8000 Aarhus C

 Du kan også sende en mail til: csm@csm-midtnord.dk

Visiterende samtale

Visitationssamtalen foregår ved en af vores psykologer. Her vil du blandt andet blive spurgt ind til dine nuværende udfordringer, din baggrund og dine ønsker til behandlingen. Formålet med visitationssamtalen er, at du sammen med psykologen finder ud af, om et behandlingsforløb her vil kunne hjælpe dig på vej i den forandring i dit liv, som du har ønske om.

Finder både du og vi frem til, at et behandlingsforløb hos CSM Midt Nord kan hjælpe dig med dine senfølger, vil du blive skrevet på venteliste til behandling.

Visitationen består typisk af to samtaler og udfyldelse af spørgeskemaer vedrørende senfølger.

Ventetid

Du skal forberede dig på lang ventetid til både visiterende samtale og efterfølgende terapi.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til vores Frivilligsektion i enten Aarhus eller Aalborg for at høre om de tilbud og aktiviteter, som mange har gavn af i ventetiden. Du kan finde kontaktoplysninger til begge afdelinger her. Og du kan læse mere om vores mange tilbud og aktiviteter under Vi tilbyder i menuen foroven.

Ud over vores egne tilbud, findes der også andre muligheder for at få hjælp. Du kan læse om alternative steder at få hjælp her.

Målgruppe for behandling

For at modtage et psykoterapeutisk tilbud i CSM Midt Nord, skal du være over 18 år og have været udsat for seksuelle overgreb inden dit fyldte 18. år.

Vi tilbyder terapi til både mænd og kvinder.  

Visitationskriterier i de tre CSM-centre i  Danmark er: 

  • Du skal være fyldt 18 år.  
  • Du har (klare) erindringer om seksuelle overgreb før det 18. år.  
  • Du har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.  
  • Du har ikke et vedvarende (f.eks. dagligt) og skadeligt brug af alkohol eller psykoaktive stoffer, der i sig selv medfører fysiske, psykiske eller sociale problemer.  
  • Du har ikke anden alvorlig eller primær psykopatologi, skizofren sindslidelse, autisme eller nedsat kognitiv funktion.  
  • Du er ikke i andet behandlingsforløb.  
  • Du er motiveret for forandring og kan indgå stabilt i et terapeutisk forløb.  

Ved visitation informeres om, at psykoterapeutisk behandling er et samarbejde, og indebærer at man afprøver nye måder at forstå eller forholde sig på.   

Ved opstart i behandling genvurderes altid om borgeren fortsat er i målgruppen og kan profitere af psykoterapi. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i vores målgruppe, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. 

 

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...