Sådan får du hjælp

Hos CSM Midt Nord har vi en række aktiviteter og tilbud til dig, der enten selv har været udsat for seksuelle overgreb eller er pårørende.

De terapeutiske tilbud varetages af psykologer. Andre af vores tilbud varetages af vores mange gode frivillige.

Nedenfor kan du læse lidt om, hvad der sker, når du tager kontakt til CSM Midt Nord med ønsket om at komme i behandling.

Du kan også læse om et typisk behandlingsforløb, eller du kan læse om  vores forskellige tilbud under Vi Tilbyder i menuen foroven.

Henvendelse

Det kræver ingen henvisning at henvende sig til CSM Midt Nord. Du kan henvende dig telefonisk, hvilket vi anbefaler, men også på mail eller med post. 

Alle kan ringe til os eller sende en mail for kontakt. Vi skal ikke have en henvisning og er uafhængige af kommunerne og sundhedsvæsenet.

Når man kontakter CSM Midt Nord for at høre, om man kan komme i terapi, er det første der sker, at man taler med vores sekretær. Vi har brug for at tale med dig i telefonen for at afklare, om du hører til målgruppen og om terapi hos vores psykologer er det, du er interesseret i. I telefonsamtalen vil vores sekretær stille dig nogle indledende og afklarende spørgsmål, og du vil blive tilbudt en visiterende samtale hos en af vores psykologer.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at komme i terapi, skal du kontakte vores afdeling på Nørreport i Aarhus:

 20 22 45 80

Telefonen er åben:
Mandag og torsdag kl. 13.00-15.00
Tirsdag og onsdag kl. 10.00-12.00

 Adressen er: Nørreport 26 D, stuen, 8000 Aarhus C

 Du kan også sende en mail til: csm@csm-midtnord.dk

Visiterende samtale

Visitationssamtalen foregår ved en af vores psykologer. Her vil du blandt andet blive spurgt ind til dine nuværende udfordringer, din baggrund og dine ønsker til behandlingen. Formålet med visitationssamtalen er, at du sammen med psykologen finder ud af, om et behandlingsforløb her vil kunne hjælpe dig på vej i den forandring i dit liv, som du har ønske om.

Finder både du og vi frem til, at et behandlingsforløb hos CSM Midt Nord kan hjælpe dig med dine senfølger, vil du blive skrevet på venteliste til behandling.

Visitationen består typisk af 2 samtaler og udfyldelse af spørgeskemaer vedrørende senfølgerne.

Ventetid

Du skal forberede dig på lang ventetid mellem den visiterende samtale til opstart af terapi. Vi anbefaler, at du tager kontakt til din nærmeste lokalafdeling for at høre om de tilbud og aktiviteter, som mange har gavn af i ventetiden. Du kan finde kontaktoplysninger til alle lokalafdelinger her. Og du kan læse mere om vores mange tilbud og aktiviteter under Vi tilbyder i menuen foroven.

Ventetiden kan også bruges til at blive klar til sin terapi. Du vil ved visitationen ved psykologen kunne få en snak om, hvad vi kan anbefale dig at tage fat i, så du ikke oplever at tiden går i stå, fordi du må vente til det bliver din tur på ventelisten.

Ud over vores egne tilbud, findes der også andre muligheder for at få hjælp. Du kan læse om alternative steder at få hjælp her.

Målgruppe for terapi er mænd og kvinder

Er du over 18 år og har  været udsat for seksuelle overgreb inden dit fyldte 18 år og har senfølger, er du målgruppen for indsatsen i CSM Midt Nord.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i vores målgruppe, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os.