Om CSM centrene

CSM Centrene er et landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

CSM Centrene er finansieret af satspuljemidler under Socialministeriet og er forpligtet til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for målgruppen med henblik på:

  • At forbedre målgruppens aktuelle livssituation ved at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene
  • At forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning
  • At bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie- og socialliv.

CSM Centrenes tilbud omfatter psykologbehandling, socialrådgivning og socialt støttende indsatser ved frivillige. Da centrene er leverandør hos den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område (VISO) tilbyder de tillige specialrådgivning- og udredning.

Der er tre CSM-centre i Danmark. CSM Øst i København, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, CSM Syd i Odense, der dækker Region Syd, og CSM Midt Nord i Aarhus, der dækker Region Midt og Region Nord. Der er tale om fire selvejende institutioner med hver sin bestyrelse, da Frivilligsektionen i Odense har sin egen bestyrelse i modsætning til København og Århus. Centrene har et formelt samarbejde indbyrdes med henblik på at koordinere fælles overordnede strategier for centrenes arbejde. Derudover samarbejder centrene med både kommuner og regioner som led i at styrke en helhedsorienteret og koordineret indsats over for målgruppen.