Om CSM

CSM Centrene er et landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

CSM Centrene er finansieret af satspuljemidler under Socialministeriet og er forpligtet til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for målgruppen med henblik på:

  • At forbedre målgruppens aktuelle livssituation ved at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene
  • At forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning
  • At bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie- og socialliv.

CSM Centrenes tilbud omfatter psykologbehandling, socialfaglig rådgivning og socialt støttende indsatser ved frivillige. Da centrene er leverandør hos den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område (VISO) tilbyder de tillige specialrådgivning- og udredning.

Der er tre CSM-centre i Danmark. Hvert center tilhører forskellige regioner. Herunder finder du det center, der er tilknyttet din region. 

CSM Øst
CSM Øst ligger i København, og har satellitter i henholdsvis Holbæk og Næstved, som samlet dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland. CSM Øst tilbyder telefonrådgivning, selvhjælpsgrupper, samt pårørendegrupper. Derudover tilbyder centret psykologbehandling og socialrådgivning. Hos CSM Øst kan du yderligere deltage i forskellige Aftentilbud. Læs mere om CSM Øst her

CSM Syd og CSM Syd – Frivilligsektion
CSM Syd ligger i Odense, og har en satellit i Vojens, som samlet dækker Region Syddanmark. CSM Syd tilbyder psykologbehandling og gruppeterapi. Derudover har CSM Syd en senfølgegruppe, der giver dig større viden omkring senfølger og en bedre forståelse af dig selv. Læs mere om CSM Syd her.

CSM Syd – Frivilligsektion ligger i Odense, og dækker sammen med CSM Syd Region Syddanmark. CSM Syd – Frivilligsektion tilbyder anonym rådgivning og vejledning forestået af frivillige. Centret tilbyder individuelle samtaler, gruppeforløb og socialfaglig rådgivning. Derudover har CSM Syd – Frivilligsektion det sociale tilbud, Åben stue, hvor du kan møde ligesindede og frivillige. Læs mere om CSM Syd – Frivilligsektion her

CSM Midt Nord
CSM Midt Nord ligger i Aarhus og har en satellit i Aalborg, som samlet dækker Region Midt- og Nordjylland. CSM Midt Nord tilbyder psykologbehandling og socialrådgivning. Derudover kan du få samtaler hos frivillige, både som enkeltstående samtaler eller forløb. CSM Midt Nord har værestedet Caféen, hvor du kan møde ligesindede og frivillige. Læs mere om CSM Midt Nord her.

Center for Seksuelt Misbrugte har yderligere en landsdækkende anonym chatrådgivning, der varetages af frivillige fra alle CSM-centrene.

Der er tale om fire selvejende institutioner med hver sin bestyrelse, da CSM Syd – Frivilligsektion i Odense har sin egen bestyrelse i modsætning til centrene i København og Århus.

Centrene har et formelt samarbejde indbyrdes med henblik på at koordinere fælles overordnede strategier for centrenes arbejde. Derudover samarbejder centrene med både kommuner og regioner som led i at styrke en helhedsorienteret og koordineret indsats over for målgruppen.