Selvhjælpsgrupper

7. januar 2021 – Af hensyn til myndighedernes aktuelle skærpelse af forsamlingsforbuddet er vi desværre nødsaget til at aflyse opstart af selvhjælpsgrupper på CSM Midt Nord, i både Aarhus, Aalborg og Herning. Det skyldes at vores frivillige sociale tilbud ikke er undtaget fra de nuværende regler. Alle jer i vores selvhjælpsgrupper vil blive nærmere orienteret om, hvornår og hvordan vi kan planlægge at mødes på den bedst mulige måde.

Hvad er en selvhjælpsgruppe?

En selvhjælpsgruppe er et struktureret og støttende tilbud, hvor du udover at fortælle om dig selv får mulighed for at lytte til og lære af andre, der tumler med lignende udfordringer som dig. I gruppen er dine erfaringer vigtige, fordi de kan være med til at kaste et nyt lys over andres situation. Der er ikke tale om et terapiforløb, men en gruppe af ligesindede.

Hvem kan være med?

Vi har grupper for mænd, for kvinder og for pårørende. Fællesnævneren i alle grupper er, at man enten selv har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller er pårørende til en, der har.

Vær at vide

I en selvhjælpsgruppe mødes du med de samme mennesker hver gang på forudbestemte tidspunkter. Der er maks. 8 deltagere i gruppen samt en eller to frivillige gruppeledere. Alle har tavshedspligt – både deltagere og gruppeledere.

De frivillige gruppeledere er mennesker med viden om seksuelle overgreb og senfølger. De er vant til at tale om emner, der kan være svære eller sårbare. Det er de frivilliges opgave at skabe en god og tryg stemning og sørge for den gode, lyttende og respektfulde dialog i gruppen.

Alle gruppemøder finder sted i vores lokaler på Skolebakken 5, 8000 Aarhus C.

Inden du kan starte i en selvhjælpsgruppe, skal du til en afklarende samtale, som blandt andet skal sikre, at du er klar til gruppen. Her kan du fortælle lidt mere om dig selv, og vi kan fortælle om selvhjælpsgruppens indhold, rammer, gruppelederne og tavshedspligten.

Bliv en del af en selvhjælpsgruppe

Kontakt sekretær Anita Gustafsson, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at deltage i en selvhjælpsgruppe:

 61208064 eller
 agu@csm-midtnord.dk

 

               

2. november

Reorganisering af CSM Midt Nord fra 2021

CSM Midt Nord har bevilling til at fortsætte vores arbejde med...
28. oktober

Stor tak til Det Obelske Familiefond

Det er med stor glæde, at CSM Midt Nord har modtaget...