Selvhjælpsgrupper

Hvad er en selvhjælpsgruppe?

En selvhjælpsgruppe er et struktureret og støttende tilbud, hvor du udover at fortælle om dig selv får mulighed for at lytte til og lære af andre, der tumler med lignende udfordringer som dig. I gruppen er dine erfaringer vigtige, fordi de kan være med til at kaste et nyt lys over andres situation. Der er ikke tale om et terapiforløb, men en gruppe af ligesindede.

Hvem kan være med?

Vi har grupper for mænd, for kvinder og for pårørende. Fællesnævneren i alle grupper er, at man enten selv har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller er pårørende til en, der har.

Værd at vide

I en selvhjælpsgruppe mødes du med de samme mennesker hver gang på forudbestemte tidspunkter. Der er maks. 8 deltagere i gruppen samt en eller to frivillige gruppeledere. Alle har tavshedspligt – både deltagere og gruppeledere.

Kernen i en selvhjælpsgruppe er erfaringsudvekslingen mellem dig og de andre deltagere, og de frivillige gruppeledere vil sætte rammerne for den gode dialog. De frivillige gruppeledere er mennesker med viden om seksuelle overgreb og senfølger. De er vant til at tale om emner, der kan være svære eller sårbare. Det er de frivilliges opgave at skabe en god og tryg stemning og sørge for den gode, lyttende og respektfulde dialog i gruppen.

Inden du kan starte i en selvhjælpsgruppe, skal du til en afklarende samtale, som blandt andet skal sikre, at du er klar til gruppen. Her kan du fortælle lidt mere om dig selv, og vi kan fortælle om selvhjælpsgruppens indhold, rammer, gruppelederne og tavshedspligten.

Bliv en del af en selvhjælpsgruppe

Kontakt Charlotte Heide, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at deltage i en selvhjælpsgruppe:

27832814 eller
ch@csm-midtnord.dk

 

               

19. september

CSM Midt Nords afdeling i Herning lukker permanent

Ved årets udgang har CSM Midt Nords frivilligsektion i Herning eksisteret...
14. september

Midlertidig lukning af CSM Midt Nords afdeling i Aalborg

Da der skal udføres facaderenovering på Boulevarden 16 i Aalborg, er...