Socialrådgivning

CSM Midt Nord har tilbud om socialrådgivning i både Aarhus og Aalborg.

Her kan du læse et udsnit af de opgaver, som socialrådgiveren kan være behjælpelig med:

  • Generelle råd og vejledning ift. det offentlige system
  • Dine rettigheder og forpligtigelser i kontakten med offentlige myndigheder (fx jobcenter, familieafdeling eller voksen/handicapafdeling)
  • Dine muligheder for at søge fx mentor, bostøtte, revalidering, rehabilitering, boligstøtte mv.
  • Hjælp til at forstå breve, du modtager fra det offentlige
  • Behov for en samtale om din aktuelle livssituation og dine fremtidsmuligheder