image_print

Et typisk behandlingsforløb

Et behandlingsforløb indledes ofte med et forløb i senfølgegruppe med undervisning om senfølger og efterfølges af et terapiforløb, der enten er i gruppe eller individuelt og ligger på et fast tidspunkt fra uge til uge.

Terapien i CSM Midt Nord varetages af psykologer, der er specialiseret i at behandle voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Du kan finde psykologerne her.

Ved henvendelsen og visitationen vil der blive foretaget en individuel vurdering  af dine behov og udfordringer, lavet aftaler og lagt en plan efter aftale med dig.

Behandlingen bygger både på dine ønsker og  vores psykologfaglige vurdering. Behandlingen er helhedsorienteret og bygger på grundlæggende forståelse for traumatisering i nære relationer. Effekten af behandlingen er afhængig af, at du engagerer dig i forløbet og møder op til alle samtaler; også når det måske er meget svært.

Du kan også læse om den mentaliseringsbaserede terapi og metode, som ligger til grund for et behandlingsforløb hos CSM Midt Nord.

 

Afbud

Vi har en forpligtelse overfor alle på ventelisten at anvende vores psykologers tid og ressourcer bedst muligt. Derfor stiller vi krav til, at man møder stabilt til sine samtaler og melder afbud i god tid, hvis man bliver forhindret. Ved gentagne afbud vil din psykolog drøfte med dig, om det giver mening at fortsætte terapien. Gentagne udeblivelser og afbud kan føre til afslutning af terapien. 

 

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...