Et typisk behandlingsforløb

Et behandlingsforløb indledes ofte med et forløb i senfølgegruppe med undervisning om senfølger og efterfølges af et terapiforløb, der enten er i gruppe eller individuelt og ligger på et fast tidspunkt fra uge til uge.

Terapien i CSM Midt Nord varetages af psykologer, der er specialiseret i at behandle voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Du kan finde psykologerne her.

Ved henvendelsen og visitationen vil der blive foretaget en individuel vurdering  af dine behov og udfordringer, lavet aftaler og lagt en plan efter aftale med dig.

Behandlingen bygger både på dine ønsker og  vores psykologfaglige vurdering. Behandlingen er helhedsorienteret og bygger på grundlæggende forståelse for traumatisering i nære relationer. Effekten af behandlingen er afhængig af, at du engagerer dig i forløbet og møder op til alle samtaler; også når det måske er meget svært.

Du kan også læse om den mentaliseringsbaserede terapi og metode, som ligger til grund for et behandlingsforløb hos CSM Midt Nord.

 

Vores afbudspolitik

Vi har en forpligtelse overfor alle på ventelisten at anvende vores psykologers tid og ressourcer bedst muligt. Derfor stiller vi krav til, at man møder stabilt til sine samtaler og melder afbud i god tid, hvis man bliver forhindret.

CSM Midt Nords behandlingssektion har følgende regler om afbud:

  • Skal du ændre din tid, skal det ske senest fire arbejdsdage før aftalt tid. Derefter er eneste gyldige afbudsgrund sygdom eller barns sygdom.
  • Ved sygdom eller barns sygdom er seneste tidspunkt for afbud kl. 9.30 på den aftalte dag.
  • Gentagne afbud fører til drøftelse med psykologen, om det giver mening at fortsætte terapien.
  • Gentagne afbud og udeblivelser fører til afslutning af terapien.

 

               

24. marts

NY AFTEN-ÅBNINGSTID i CSMs chatrådgivning

Fra tirsdag d. 23. marts udvider vi vores åbningstider i chatten...
2. november

Reorganisering af CSM Midt Nord fra 2021

CSM Midt Nord har bevilling til at fortsætte vores arbejde med...
28. oktober

Stor tak til Det Obelske Familiefond

Det er med stor glæde, at CSM Midt Nord har modtaget...