image_print

Centerets historie

Christine Centeret og CSM Midt Nord

I 1996 åbnede Christine Centeret i Aarhus for voksne, der havde været udsat for incest i barndommen. For at være helt præcist blev det etableret som forening ved den første generalforsamling d. 29. maj 1996. Christine Centeret opstod på frivillig basis og blev i mange år drevet af voksne med levet erfaring. Ildsjæle, som brændte for sagen og kæmpede for at få berettigelse, blive anerkendt og få taget livtag med de ubærlige hemmeligheder og traumer, som præger livet som voksen efter seksuelle overgreb i opvæksten.

Det blev et aktivt og betydningsfuldt fristed, hvor man kunne søge hjælp, støtte og terapi igennem mange år. Der kunne man søge hjælp og samvær med andre for at bryde ensomheden, tabu og følelsen af stigmatisering, og der blev iværksat telefonrådgivning, mandegrupper, udgivet nyhedsblade, og Christine Centeret var det første center for seksuelt misbrugte, der fik lavet en hjemmeside. Der blev gjort en stor indsats af mange frivillige kræfter og ildsjæle.

Da man i 1996 skulle finde navn, valgte man navnet Christine Centeret. Historien bag navnet Christine var, at en af brugerne af centeret havde en kærlig farmor, der hed Christine. Hendes hjem var et trygt sted i sikkerhed for overgrebene. Mælkebøtten blev valgt som et symbol på den livskraft, der skal til for at leve livet, når man har været udsat for seksuelle overgreb som barn. Den er malet af Reidun Dahl. Når man sendte breve ud fra Christine Centeret var mælkebøtten på som logo, og der fulgte dette digt med skrevet af Bjørg Biseth, der var en af de aktive frivillige for centeret:

At vokse og gro, ja spire på ny
selv med overgreb og ituslået liv
er sejhed, styrke og håbets magt
mælkebøtte-barnets suveræne kraft

I 2012 besluttede Folketinget, at der landsdækkende skulle være gratis terapi og behandling til voksne med senfølger, og her valgte Socialministeriet at Christine Centeret skulle være frivilligdelen i det senfølgecenter som blev oprettet i Aarhus. CSM Midt Nord, Center for Seksuelt Misbrugte, blev etableret d. 1. juni 2013. Centeret holder til på to lokationer i Aarhus. Den ene lokation er det tidligere Christine Centeret, hvor der fortsat er en stærk gruppe af frivillige, der gør en stor frivillig indsats for de berørte.

Desuden er der i 2020 oprettet en afdeling i Aalborg. Du kan finde kontaktinformationer på alle afdelinger her

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...