Vi tilbyder

Temaaftener

På temaaftener er aftenen sat af til et arrangement. Det kan være oplæg med en intern eller en ekstern oplægsholder. Det kan også være aftener, hvor vi hygger os sammen med spil eller kreative projekter. Programmet varierer, men fælles for alle aftenener er:

  • CSM Midt Nord er vært for alle temaaftener og vil sørge for gode og trygge rammer.
  • Alle interesserede er velkommen.
  • Ethvert oplæg vil blive efterfulgt af muligheden for spørgsmål og fælles drøftelse

Program 2023

Foredrag: “Aalborg bibliotek – mere end bare bøger” – Kom og hør om tilbud til borgere, der er psykisk sårbare v/ Vibeke Tillemann og Sara Hansen

Tid og Sted: Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 17.30-19.30 hos CSM Midt Nord Frivilligsektionen på Boulevarden 16, 1th. 9000 Aalborg

Tilmelding: Af hensyn til begrænsede antal pladser, skal du tilmelde dig ved at sende en sms til frivilligkoordinator Guro Korterød på tlf. 28 15 39 03 senest d. 7. november.

Foredraget er GRATIS.

At bevæge sig ude i det offentlige rum med senfølger, kan for mange være en stor udfordring. Ikke alle offentlige steder er opmærksom på hvad det vil sige at være udfordret både socialt, fysisk og/eller psykisk. Heldigvis findes der steder – ligesom Aalborg bibliotek. Her kan du mere end at låne bøger og der er hjælp at få. Denne aften kan du komme og høre om flere tilbud og muligheder ved biblioteket, såsom: juridisk rådgivning, solsikkesnoren, guidet fælleslæsning, kulturvitaminer mm.

Foredrag: “Et anker af flamingo” – Det vi glemmer gemmer vi i hjertet v/ Pernille Frandsen

Kom og hør om tilbud til borgere, der er psykisk sårbare.

Tid og Sted: Torsdag d. 30. november 2023 kl. 16-18 hos CSM Midt Nord Frivilligsektionen på Boulevarden 16, 1th. 9000 Aalborg

Tilmelding: Af hensyn til begrænsede antal pladser, skal du tilmelde dig ved at sende en sms til frivilligkoordinator Guro Korterød på tlf. 28 15 39 03 senest d. 23. november.

Foredraget er GRATIS.

“Der er sund fornuft i at investere i mennesker der har været udsat for overgreb, inden de bliver syge og behandlingskrævende, det er et kæmpe ressourcespild ikke at gøre det.”

En sen aften I 2009 møder Pernille Frandsen ind på sit arbejde på den døgnintuition for social belastede børn og unge hun har arbejdet på igennem de sidste 10 år. Hun er 39 år, lever en tryg tilværelse sammen med sin mand og deres datter på 6 år. Uden forvarsel bliver hun pludselig centrum for en beruset ung mands frustration, en frustration der ender med at trække rystelser ned igennem hendes livs smerte-barakker.

En skamfuld erkendelse af at seksuelle overgreb og uhyggelige omsorgssvigt fra barndommen
har indhentet hende finder vej og hun søger hjælp igennem sin læge. Der begynder en rejse ind et behandlersystem der primært forstår Pernilles symptomer ud fra en sygdomsforståelse. Det får alvorlige konsekvenser for resten af hendes liv.

“Jeg klamrede mig desperat til den sprække i systemet, jeg havde fået mig sneget ind af, jeg lod mig medicinere jeg lod mig diagnosticere og jeg tog imod elektrochok.

Der er så meget håb at hente i den rette tilgang og forståelse, der er så meget tab i det modsatte. Jeg tror min historie vækker genkendelse hos mange andre mennesker med en opvækst lignende min – det skal vi turde tale højt om.”

 

 

 

 

 

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...