Vi tilbyder

Temaaftener i Aalborg

På temaaftener er aftenen sat af til et arrangement. Det kan være oplæg med en intern eller en ekstern oplægsholder. Det kan også være aftener, hvor vi hygger os sammen med spil eller kreative projekter. Programmet varierer, men fælles for alle aftenener er:

  • CSM Midt Nord er vært for alle temaaftener og vil sørge for gode og trygge rammer.
  • Alle interesserede er velkommen.
  • Ethvert oplæg vil blive efterfulgt af muligheden for spørgsmål og fælles drøftelse

Program 2023

Mød Landsforeningen Spor v/ Helle Cleo Borrowman

Tid og Sted: Torsdag d. 8. juni 2023 kl. 17.00- 19.00 hos CSM Midt Nord Frivilligsektionen på Boulevarden 16, 1th. 9000 Aalborg

Tilmelding: Af hensyn til begrænsede antal pladser, skal du tilmelde dig ved at sende en sms til frivilligkoordinator Guro Korterød på tlf. 28 15 39 03

Foredraget er GRATIS.

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Foreningen arbejder for bedre vilkår for senfølgeramte voksne og deres pårørende. Spor synliggør senfølger og udbreder viden ved fx at arrangere temadage, konferencer, holde foredrag og undervise fagpersoner. Spor danner rammerne for at netværk kan opbygges, så senfølgeramte kan møde ligestillede. Spor arbejder desuden for at få politisk fokus på det omfattende samfundsproblem.

Vi får besøg af forperson i Landsforeningen Spor, Helle Cleo Borrowman, der vil fortælle om hendes personlige motivation for at stifte Spor, om foreningens aktiviteter for senfølgeramte og om det politiske arbejde Spor gør, for at forbedre forholdende for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.