Pårørendegruppe

Hvad er en pårørendegruppe?

En pårørendegruppe er en selvhjælpsgruppe for pårørende til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og/eller ungdommen. Vi har fx grupper for forældre og partnere.

Det er et struktureret og støttende tilbud, hvor du udover at dele emner fra dit eget liv får mulighed for at lytte til og blive inspireret af andre pårørende.

I gruppen vil der være fokus på, hvordan du kan tage vare på dig selv og dine behov i samværet med din pårørende – og samtidig være den bedste støtte for vedkommende.

Hvordan foregår det?

Gruppen består af 6-8 deltagere, som mødes i CSM Midt Nords egne lokaler for at dele de erfaringer, man hver især har gjort sig som pårørende. I gruppen er dine erfaringer vigtige, fordi de kan være med til at kaste et nyt lys over andres situation.

Hver gruppe har en eller to frivillige gruppeledere, der guider alle deltagere trygt igennem forløbet.

Alle har tavshedspligt – både deltagere og gruppeledere.

Bliv en del af en pårørendegruppe

Vi opretter nye grupper i takt med, at der er nok tilmeldte. Kontakt Mette Løvstad, hvis du er interesseret.

24 24 50 95
 mml@csm-midtnord.dk