CSM Midt Nord

Bestyrelsen

CSM Midt Nord er ledet af en bestyrelse, der består af ansatte, frivillige og eksterne kræfter.

Den nuværende bestyrelse

Formand: Palle Eli Jensen

Næstformand: Simon Eilrich

Menige medlemmer:

Anne Helene Døssing (Centerleder)

Mette Møller Løvstad (Leder af frivilligsektionen)

Anders Kjærulff (Bestyrelsesmedlem)

Sasja Kramer Bach (medarbejderrepræsentant)

Maja Jørgensen (frivilligrepræsentant)

Lone Holm (brugerrepræsentant)

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...