CSM Midt Nord

Bestyrelsen

CSM Midt Nord er ledet af en bestyrelse, der består af ansatte, frivillige og eksterne kræfter.

Den nuværende bestyrelse

Formand: Palle Eli Jensen

Næstformand: Simon Eilrich

Menige medlemmer:

Anne Helene Døssing (Centerleder)

Mette Møller Løvstad (Leder af frivilligsektionen)

Sasja Kramer Bach (medarbejderrepræsentant)

Maja Jørgensen (frivilligrepræsentant)

Lone Holm (brugerrepræsentant)

Ulla Penning