CSM Midt Nord

Bestyrelsen

CSM Midt Nord er ledet af en bestyrelse, der består af ansatte, frivillige og eksterne kræfter.

 

Den nuværende bestyrelse

Formand: Palle Eli Jensen

Næstformand: Lars Steen Hansen

Menige medlemmer:

Lone Gerup Adamsen (Centerleder)

Mette Møller Løvstad (Daglig leder af frivilligsektionen)

Bettina Barker (medarbejderrepræsentant)

Maja Jørgensen (frivilligrepræsentant)

Liesanth Nirmalarajan

Lise Poulsen

Kurt Kyed

               

26. September

CSM Midt Nord åbner i Herning og Aalborg

Folketinget har bevilget ekstra midler til senfølgeområdet. Det betyder, at CSM...