CSM Midt Nord

Bestyrelsen

CSM Midt Nord er ledet af en bestyrelse, der består af ansatte, frivillige og eksterne kræfter.

Den nuværende bestyrelse

Formand: Palle Eli Jensen

Næstformand: Lars Steen Hansen

Menige medlemmer:

Anne Helene Døssing (Centerleder)

Mette Møller Løvstad (Leder af frivilligsektionen)

Sasja Kramer Bach (medarbejderrepræsentant)

Maja Jørgensen (frivilligrepræsentant)

Simon Eilrich

Ulla Penning

               

19. september

CSM Midt Nords afdeling i Herning lukker permanent

Ved årets udgang har CSM Midt Nords frivilligsektion i Herning eksisteret...
14. september

Midlertidig lukning af CSM Midt Nords afdeling i Aalborg

Da der skal udføres facaderenovering på Boulevarden 16 i Aalborg, er...