Klageadgang og -vejledning

Hvem kan klage?

Alle, der har været i kontakt med CSM Midt Nord, kan klage. Vi anbefaler, at du fortæller os, hvis du har haft en dårlig oplevelse med vores rådgivning eller psykologbehandling. Så har vi mulighed for at ændre på det og gøre vores tilbud bedre.

Hvis du har forsøgt at tale med os, men ikke synes, det har ændret noget, kan du sende en skriftlig klage til os.

CSM Midt Nord er et socialt tilbud og man har som klient derfor ikke samme klageadgang som patienter i sundhedsvæsenet.

Hvad kan du klage over?

Du kan fx klage over:

  • Konkrete oplevelser med en eller flere rådgivningssamtaler, der ikke har levet op til det, vi stiller i udsigt på vores hjemmeside eller i andet præsentationsmateriale.
  • Misvisende eller forkert rådgivning.
  • Psykologbehandling, hvis du ikke mener behandlingen lever op til det, der er aftalt.
  • En specifik psykologs arbejde.

Hvad kan du ikke klage over?

Du kan ikke klage over ting, som vi ikke kan ændre på, fx vores ventetid.

Sådan sender du en klage

Klagen skal være skriftlig. Du kan sende den på mail til vores centerleder Anne Helene Døssing: hdb@csm-midtnord.dk – skriv “Klage” i emnefeltet. Eller du kan sende klagen med posten til: CSM Midt Nord, Nørreport 26. st. Baghuset, 8000 Aarhus C

Vi vil bede dig overveje følgende spørgsmål i din klage:

  1. Hvornår modtog du den rådgivning eller behandling, du ønsker at klage over?
  2. Hvad ønsker du at klage over?
  3. Hvad kunne du have ønsket dig i stedet?
  4. Hvad forventer du af os nu?

Hvis du sender din klage med posten, kan vi kun besvare den, hvis du angiver dine kontaktoplysninger, fx en mailadresse eller en postadresse. Men det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at opgive dit navn og dine kontaktoplysninger.

Hvis der i klagen rejses principielle spørgsmål, vil centerleder Anne Helene Døssing kontakte formand for bestyrelsen Palle Eli Jensen mhb. på drøftelse.

Der kan endvidere klages skriftligt til bestyrelsesformand Palle Eli Jensen på mail palle.eli@gmail.com, hvis der ønskes behandling af en klage over centerets ledelse.

Hvornår får jeg svar på min klage?

Du får en kvittering på din klage til CSM Midt Nord via mail, så snart den er læst, og du får svar på din klage inden for fem hverdage.

Er jeg anonym, når jeg klager?

Hvis du sender din klage fra en anonym mailadresse eller via post uden afsender, er du anonym. Hvis du opgiver dit navn, eller hvis dit navn fremgår af din mailadresse, er du ikke anonym, men vi behandler selvfølgelig din klage fortroligt.

Vi giver ikke dit navn eller andre personhenførbare oplysninger videre til rådgivere eller psykologer, medmindre klagen drejer sig om en bestemt samtale eller en specifik rådgiver eller psykolog. I sådanne tilfælde vil vi bede dig om at give så detaljerede oplysninger som muligt (fx det nøjagtige tidspunkt og karakteristika om rådgiveren eller psykologen). Så har vi nemlig mulighed for at inddrage den pågældende i behandlingen af klagen.

Vi henviser til vores persondatapolitik for yderligere oplysninger om behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en klage. 

Jeg har en kommentar til rådgivningen, der ikke er en klage – hvor kan jeg give den?

Vi er altid glade for feedback og input til vores arbejde. Du er velkommen til at sende din kommentar til leder af Frivilligsektionen, Mette Løvstad: mml@csm-midtnord.dk eller centerleder Anne Helene Døssing: hdb@csm-midtnord.dk

Tilsyn

Socialministeriet fører årligt tilsyn med CSM Midt Nord.

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed til udøvelse af erhvervet såvel udenfor sundhedsvæsenet som indenfor sundhedsvæsenet. Tilsynet føres med alle autoriserede psykologer, uanset hvor den autoriserede psykolog er ansat, og hvad psykologen arbejder med.

På Ankestyrelsens eller Psykologforeningens hjemmeside kan du se, hvordan psykolognævnet kontaktes.

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...