image_print

For fagfolk

Er du i dit arbejde i kontakt med kvinder eller mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen? Kontakt CSM Midt Nord for rådgivning.

Det skal du vide

  • Er borgeren over 18 år og har været udsat for seksuelle overgreb inden han/hun fyldte 18 år, er vedkommende i målgruppen for indsatsen hos CSM Midt Nord.

  • Vi har forskellige tilbud til borgere, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og til deres pårørende. Terapeutiske tilbud varetages af psykologer, og andre tilbud varetages af frivillige. Du kan læse mere om tilbuddene her.

  • Hvis borgeren har ønske om at starte i terapi, er første skridt en visitation. Vær opmærksom på, at der ikke er krav om  henvisning fra egen læge eller andre myndigheder. Alle er velkomne til at henvende sig. Her kan du læse mere om, hvordan visitationen foregår, når en borger kontakter os.

  • Du kan læse om et typisk behandlingsforløb og mentaliseringsbaseret terapi og metode.

  • Mange har glæde af at benytte sig af tilbud i frivilligindsatsen i ventetiden på terapi, i løbet af og efter et terapiforløb. Der er ingen eller meget kort ventetid på tilbud varetaget af frivillige.

Tilbud til fagfolk

Vi kan tilbyde undervisning, supervision og rådgivning indenfor forskellige emner. Det kunne fx være:

  • Viden om seksuelle overgreb og senfølger
  • Frivillighed (herunder uddannelse af frivillige samt samarbejdet mellem fagfolk og frivillige)
  • Selvhjælpsgrupper
  • Chatrådgivning

Kontakt ledelsessekretær Anita Gustafsson for nærmere information:

 61208064 eller
 agu@csm-midtnord.dk

 

               

12. juni

Gl. Skanderborg Fonden tildeler CSM Midt Nord 450.000 kr.

CSM Midt Nord er taknemmelig modtager af en flot donation på...