Author Archives: christina

CSM Midt Nords afdeling i Herning lukker permanent

Ved årets udgang har CSM Midt Nords frivilligsektion i Herning eksisteret i 3 år. Desværre har CSM Midt Nord ikke mulighed for at fortsætte de frivillige tilbud i Herning, da bevillingen kun strækker sig til d. 31. december 2022. Derfor lukker frivilligsektionen i Herning permanent.

Sidste åbningsdag i caféen bliver onsdag d. 12. oktober kl. 13-15.

Her vil afslutningen blive markeret i form af lidt godt at spise til alle fremmødte.

En stort tak til alle brugere og frivillige

Der skal lyde en stort tak til både brugere og frivillige hos Frivilligsektionen i Herning. Alle brugere og frivillige har hver især bidraget til, at der har været en levende og meget meningsfuld frivilligsektion i Herning.

Andre tilbud i Herning

Heldigvis er der andre foreninger i Herning, der har tilbud, og derfor har CSM Midt Nord været i kontakt med både Kvisten og Selvhjælp Herning. Nedenfor følger en kort oversigt over deres tilbud.
For udførlig information om de mange tilbud ved Kvisten og Selvhjælp Herning kan der hentes en brochure i Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14 i Herning.

Kvisten
Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle
overgreb. De tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år.
Kvisten har følgende tilbud

  • Kvindetræf: Finder sted i Frivilligcenter Herning
  • Online mandetræf
  • Mulighed for gruppebaseret terapi
  • Mulighed for individuel terapi
  • Der starter en gruppe op i Herning i løbet af september 2022

Du kan læse mere om Kvistens tilbud på hjemmesiden: https://kvistene.dk/

Vi får besøg af Anette C. Jessen, frivilligkoordinator, Kvisten i Bjerringbro, onsdag d. 21.september kl.
13.00 på Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning.
Anette vil holde et lille oplæg om Kvistens tilbud. Du som bruger er velkommen til at komme og møde
Anette.

Selvhjælp Herning
Selvhjælp Herning er en frivillig social forening, der har eksisteret i mere end 30 år. Årligt driver de omkring
60 selvhjælpsgrupper. De danner selvhjælpsgrupper og netværksgrupper ud fra aktuelle og efterspurgte
emner. Derudover tilbyder de individuelle samtaler.
Der er mulighed for at opstarte i en selvhjælpsgruppe i regi af Selvhjælp Herning. Selvhjælpsgruppen vil
være et struktureret forløb for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, hvor
omdrejningspunktet er erfaringsudveksling, som støttes af en eller to af Selvhjælp Hernings frivillige. Der
opstartes løbende grupper efter behov. Hvis man er interesseret i at starte i en gruppe, kan man kontakte
Selvhjælp Herning for en individuel samtale.

Du finder kontaktoplysninger til Selvhjælp Herning her: https://selvhjaelpherning.dk/index.php/kontakt/

Afslutningsvist

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Charlotte Heide, Frivilligkoordinator i CSM Midt Nord, Herning afd. 

ch@csm-midtnord.dk
27 83 28 14

Midlertidig lukning af CSM Midt Nords afdeling i Aalborg

Da der skal udføres facaderenovering på Boulevarden 16 i Aalborg, er CSM Midt Nord nødsaget til at lukke afdelingen midlertidigt pga. støj og byggerod i CSM’s lokaler.

Det har desværre betydning for aktiviteterne i Aalborg afdelingen.

Behandlingssektionen

Der er taget direkte kontakt til alle klienter, der går i terapi i Aalborg

Frivilligsektionen

  • Caféen er lukket fra og med d. 19. september til og med d. 11. november. Første åbningsdag efter renoveringen bliver mandag d. 14. november kl. 13-15.
  • Temaaften d. 29. september aflyses
  • Socialrådgivning d. 10. september foregår telefonisk i stedet for med fysisk fremmøde

Der er mulighed for individuelle samtaler med frivillige

Hvis du i perioden, hvor caféen er lukket, har behov for støtte og rådgivning, er der mulighed for individuelle samtaler med frivillige. Kontakt frivilligkoordinator Guro Korterød på:

 gk@csm-midtnord.dk
28 15 39 03