Fysioterapeutisk kropsterapi

Seksuelle overgreb i barndom/ungdom sætter sine spor i kroppen. Det kan både være af fysisk karakter med smerter, spændinger, besværet vejrtrækning, fysisk ubehag i form af uro/rastløshed/angst samt i selve oplevelsen af kroppen. Det kan være svært og ubehageligt at mærke sig selv og dermed kunne have en god egenomsorg.

Vi tilbyder forskellige typer af kropsterapeutisk behandling ved fysioterapeut Lone Katballe, og der kan gives information om de aktuelle tilbud ved henvendelse til fysioterapeuten eller til leder af den frivillige indsats Mette Møller Løvstad.

Formålet med fysioterapeutisk kropsterapi er at udvikle en:

  • Forbedret evne til at balancere mellem at kunne aktivere kroppen eller finde ro/hvile i kroppen og herved reducere kropsligt relaterede senfølger. Balancen mellem at ”gøre” og at ”være”.
  • Øget kropskontakt og kropsbevidsthed og dermed bedre mulighed for at skelne mellem lyst/ulyst, kunne mærke behov og grænser, tolerere angst og afprøve nye sundere handlemønstre mhp. hensigtsmæssig egenomsorg.
  • Bedre mestring og selvregulering i hverdagen af fysiske gener, angst og dissociation.

Du kan kontakte fysioterapeut Lone Katballe på:

 27 83 12 63
 lok@csm-midtnord.dk 

Eller du kan kontakte daglig leder af den frivillige indsats Mette Løvstad på:

 24 24 50 95
 mml@csm-midtnord.dk