Author Archives: lotte

Reorganisering af CSM Midt Nord fra 2021

CSM Midt Nord har bevilling til at fortsætte vores arbejde med at nå ud til flere geografiske områder. Vores tilbud vil dog fra næste år blive organiseret på en ny måde, for at vi bedst muligt kan bevare vores sammenhæng og kvalitet i tilbuddene. Reorganiseringen er i disse uger i gang og vi søger efter nye lokaler og nye samarbejdsmuligheder.

Der vil i Region Nordjylland forblive et tilbud om psykologbehandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Psykologerne vil tilbyde samtaleforløb og tilbuddene i Frivilligsektionen vil også fortsætte i Aalborg.

I Herning udløber tilbuddet om psykologbehandling i slutningen af december 2020, men vi har valgt at arbejde videre med vores frivillige indsats. Vi arbejder på, at der fortsat bliver mulighed for rådgivning og hjælp at hente i kommende selvhjælpsgrupper. Psykologbehandlingen for borgere i Vestjylland vil fra næste år finde sted hos psykologerne i Aarhus.

Stor tak til Det Obelske Familiefond

Det er med stor glæde, at CSM Midt Nord har modtaget en bevilling fra det Obelske Familiefond til etablering af selvhjælpsgrupper og til at udvikle og kvalificere vores chattilbud. Via denne bevilling, ser vi frem til at kunne tilbyde hjælp og støtte til endnu flere borgere i hele Region Midt- og Nordjylland, der udfordres af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Herfra skal lyde en stor tak til Det Obelske Familiefond.