Pårørende

Når et menneske har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og plages af senfølger i sit voksenliv, rammes de pårørende også.

Det er vigtigt, at man selv opnår viden om senfølger for at kunne være kæreste, forældre til eller nær ven med en senfølgeramt. Dermed kan man være en god støtte for den senfølgeramte og samtidig passe på sig selv.

Pårørendes støtte og gode relationer er meget betydningsfulde for den senfølgeramte, men det kan være svært for begge parter at vide, hvordan man kan forstå reaktioner og følelser og tale om overgrebene, samtidig med, at man respekterer de personlige grænser.

Som pårørende til en voksen med senfølger efter seksuelle overgreb er det muligt at få gratis rådgivning via VISO – den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. Rådgivningen foregår ved en af de specialister, som VISO har tilknyttet sit netværk. Du kan læse mere om VISO her.

For mulighederne for pårørende i CSM-centrene kan du klikke ind på dit eget center i Danmark her.

Artikler til Pårørende

30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til en senfølgeramt. Hun er gift med Michael, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.  Af Julie Kjær......

30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat for seksuelle overgreb. Senfølgerne efter overgrebene indhentede hende for alvor 30 år senere, og hun mistede modet på......

22. april

VISO-rådgivning

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område. CSM centrene er alle tre VISO-leverandører og specialister på senfølgeområdet. VISO er endnu en mulighed for både borgere,......