Seksuelle problemer

Underkastelse

Når man har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, kan man udvikle problemer med at få etableret en voksen seksualitet. Det kan blandt andet vise sig ved, at man tilsidesætter sine egne behov og grænser i det seksuelle samvær med sin partner.

Nogen personer kan have svært ved at sige fra overfor det seksuelle samvær og ”finder sig i det”. Nogen føler, at de ikke fortjener, at der tages hensyn til deres behov og grænser. Andre føler, at det er det eneste, de har at byde på, og at deres seksualitet er det eneste, der gør, at de kan have værdi for andre. Der er også nogle, der beskriver, hvordan de lukker helt af, når de har sex, så de ikke mærker deres krop, og dermed heller ikke mærker, hvor deres grænser går. Når en person lader andre overskride sine grænser, så kan en måde at håndtere ubehaget på være at dissociere. Det betyder, at personen er til stede med sin krop, men forsvinder lidt eller helt væk bevidsthedsmæssigt.

En anden form for dissociation er det, vi kalder frys. Når vi oplever at være i fare, har vi tre grundlæggende overlevelsesmekanismer. Vi kan prøve at komme væk fra den oplevede fare, vi kan prøve at bekæmpe faren, og endelig kan vi spille døde, altså fryse eller stivne. Ligesom en hare, der fanges i lygterne på en bil. Det kan komplicere forholdet til ens partner yderligere, fordi personer med senfølger risikerer, at partneren overskrider grænser, som kunne have været overholdt, hvis de havde meldt ud inden eller undervejs om, hvad de synes er rart, og hvad de ikke har lyst til at være med til.

Artikler

30. august

Professionel kontakt med en senfølgeramt borger

I mødet med en voksen med senfølger efter seksuelle overgreb i...
30. august

Vi formidler viden om senfølger

Hos CSM Centrene vil vi rigtig gerne dele ud af den...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...