Brugere

CSM Centrene tilbyder gratis behandling og rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Centrenes konkrete tilbud varierer, så kontakt dit CSM Center og hør om dine muligheder for at få hjælp. Du kan finde dit lokale center her.

Artikler til Brugere

30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til en senfølgeramt. Hun er gift med Michael, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.  Af Julie Kjær......

30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat for seksuelle overgreb. Senfølgerne efter overgrebene indhentede hende for alvor 30 år senere, og hun mistede modet på......

22. april

VISO-rådgivning

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område. CSM centrene er alle tre VISO-leverandører og specialister på senfølgeområdet. VISO er endnu en mulighed for både borgere,......