image_print
Tema // Fagpersoner

Professionel kontakt med en senfølgeramt borger

I mødet med en voksen med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er det vigtigt, at fagpersonen er opmærksom på, at traumatiserede mennesker ofte har komplekse problemer og har brug for at blive mødt med forståelse.

Vær anerkendende i din tilgang
Hav fokus på det, der fungerer godt for den senfølgeramte, og hvordan der kan samarbejdes om de problemer, som personen har brug for hjælp til at få løst.

Vis en professionel omsorg og empati
I samtalen med den senfølgeramte er det naturligt at vise forståelse for de problemer, som personen har og at signalere villighed til at hjælpe.

Se personen som ressourcefuld og kompetent
Den senfølgeramte er ”herre i eget hus” og har ressourcer og kompetencer som enhver anden. Samarbejdet kan med fordel tage afsæt i disse ressourcer og kompetencer, ligesom den senfølgeramte skal inddrages aktivt i beslutningsprocesser med henblik på ejerskab.

Pas på den senfølgeramtes grænser
Giv den senfølgeramte mulighed for at fortælle sin traumehistorie i små bidder under trygge forhold til en tillidsfuld person, som har kompetencerne til at rumme og følge op.

Se bagom personens venlighed og samarbejdsvilje
Den senfølgeramte er ekspert i at tilpasse sig andres behov, og det er godt at være opmærksom på og spørge direkte ind til og give tid.

Vær tydelig med hensyn til krav og forventninger
En tydelig dagsorden og formidling af klare regler bidrager til at skabe tryghed i samarbejdet og er en måde at vise respekt for den senfølgeramte på.

Hjælp personen med at få den rette hjælp
Fortæl den senfølgeramte om hendes/hans rettigheder og pligter, herunder hvad det er for en konkret hjælp hun/han vil være berettiget til.

Hjælp personen med at passe på sig selv
Senfølgeramte, der har fået overskredet deres grænser som børn, kan have svært ved at mærke både deres egne og andres grænser. Hjælp hende/ham med at gå gradvist frem, så det kan blive en succesoplevelse, og man kan finde ud af hvilke hensyn, der skal tages.

Artikler

30. august

Vi formidler viden om senfølger

Hos CSM Centrene vil vi rigtig gerne dele ud af den...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...
30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...