image_print
PTSD

Kompleks PTSD

Den almindelige PTSD-diagnose er ikke altid dækkende, når man skal beskrive de langvarige og komplekse senfølger, der ofte ses, når det handler om voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom.

Hidtil har PTSD-diagnosen været brugt i forbindelse med alle typer traumer lige fra trafikulykker, naturkatastrofer og overfald, til krigsofre og mennesker, der har været udsat for overgreb i barndommen. Det er efterhånden blevet tydeligt, at ligeså stor forskel, der er på folks traumer, ligeså stor forskel er der på, hvordan PTSD viser sig hos den enkelte. Mennesker, der har været udsat for særligt voldsomme, langvarige, gentagende og især tidlige traumer, er i risiko for at udvikle mere omfattende problemer end det, der beskrives ved en PTSD-diagnose. Derfor er der kommet en ny diagnose kaldet ”Kompleks PTSD”.

I figuren herunder kan du se, hvordan Kompleks PTSD adskiller sig fra almindelig PTSD.

 

PTSD og Kompleks PTSD
PTSD Kompleks PTSD
Genoplevelser Genoplevelser
Undgåelse Undgåelse
Forhøjet alarmberedskab Forhøjet alarmberedskab
Problemer med følelsesregulering
Negativt selvværd
Forstyrrende relationer

Som det ses af figuren består Kompleks PTSD af de samme tre kernesymptomområder, som også ses ved almindelig PTSD, og derudover af tre andre symptomområder:

1. Problemer med følelsesregulering

Der er to typer problemer, når det handler om at regulere sine følelser. Den ene type er nogle intense følelsesreaktioner i situationer, hvor andre mennesker ikke synes at reagere lige så voldsomt, og det kan tage lang tid at falde til ro efterfølgende. Man kan også føle sig ekstra sårbar og have svært ved at styre sin vrede.

Ved den anden type har man tendens til at lukke ned for sine følelser. Det kan derfor være svært at mærke glæde og lyst. Når en person kommer i kontakt med noget, der minder om overgrebene, kan der opstå det, vi kalder dissociation.

Dissociation vil sige, at man bevidsthedsmæssigt forsvinder lidt eller helt væk fra der, hvor man fysisk er. Man kan for eksempel miste tråden midt i en samtale eller køre for langt med bussen, fordi man ikke har været helt til stede undervejs. Dissociation kan også opleves kropsligt, hvor man føler sig adskilt fra sig selv, eller føler man ser sig selv udefra. Endelig kan dissociation opleves som forvrængninger i oplevelsen af verden. Det kan føles som om tiden går langsommere, som om den ydre verden er langt væk, eller som om verden ser mærkelig ud.

2. Negativt selvværd

Man kan ofte have negative tanker omkring sig selv som mindre værd eller værdiløs. Det kan være ledsaget af dybe følelser af skyld og skam.

3. Forstyrrede relationer

Personer med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten kan have svært ved at fungere i nære relationer. Det kan være svært at stole på andre, og man kan være angst for, at nogen vil overskride ens grænser, eller at man kan have svært ved at passe på sig selv. Man kan også være angst for at blive forladt, og for at den person, man har åbnet sig op til, ikke vil være der, når man har brug for støtte.

 

Artikler

30. august

Professionel kontakt med en senfølgeramt borger

I mødet med en voksen med senfølger efter seksuelle overgreb i...
30. august

Vi formidler viden om senfølger

Hos CSM Centrene vil vi rigtig gerne dele ud af den...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...