image_print
Senfølger

Oplevelsen af senfølger

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen opleves meget forskelligt fra person til person. Hvordan, det kommer til udtryk hos den enkelte, afhænger blandt andet af antallet af overgreb, typen af overgreb, alder, da overgrebene fandt sted, hvem krænkeren var, om der var adgang til støtte fra omgivelserne, osv.

Typiske måder at opleve senfølger på:

–   Man kan tænke, at det var ens egen skyld, at man blev udsat for overgreb, og at                 andre vil mene det samme.
–   Man kan føle skam.
–   Man kan føle sig alene og ensom.
–   Man kan tænke, at man ikke er noget værd.
–   Det kan være svært at føle tillid til andre mennesker.
–   Det kan være svært at mærke egne behov, og derfor har man svært ved at                         udtrykke dem.
–   I relationer fokuserer man på den andens behov og tilsidesætter sine egne.
–   Det kan være svært at mærke egne grænser, sætte grænser for andre og forstå                 andres grænser.
–   I nære relationer holder man enten afstand, eller man tilpasser sig den anden                   for meget, eventuelt begge dele på skift.
–   Det kan ofte føles som om, andre mennesker krænker én, selv når det ikke er                     tilfældet
–   Man kan føle sig overvældet af indre billeder af overgreb.
–   Det kan være svært at føle sig tryg i verden, og man er derfor hele tiden på vagt.
–   Man kan opleve, at man lige pludselig forsvinder væk midt i en samtale.
–   Man kan føle, at ens krop er fremmed for én.
–   Det kan være svært at rumme og håndtere sine følelser.

Selvom disse oplevelser ofte ses hos mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, udgør de ikke en tjekliste. Mange af disse oplevelser er så generelle, at de også ses hos mennesker, der er vokset op i sårbare familier, hvor der ikke har været tale om overgreb. Man kan derfor ikke slutte, at hvis man genkender en række af disse oplevelser, så må man have været udsat for seksuelle overgreb.

Er du i tvivl om, om du har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, så kontakt dit CSM-center og få afklaret, om du tilhører vores målgruppe.

Artikler

30. august

Professionel kontakt med en senfølgeramt borger

I mødet med en voksen med senfølger efter seksuelle overgreb i...
30. august

Vi formidler viden om senfølger

Hos CSM Centrene vil vi rigtig gerne dele ud af den...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...