Fagpersoner

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen er en samlet betegnelse for de alvorlige problemer og den følelsesmæssige sårbarhed, der følger den voksne, og som livshistorisk kan knyttes til det seksuelle misbrug, der typisk fandt sted i en betydningsfuld tilknytningsrelation.

At blive misbrugt seksuelt er svært traumatiserende og forstyrrende for et barns normale udvikling, og det er tæt forbundet med mistillid i relationer, problemer med grænser og udvikling af svær psykopatologi som f.eks. kompleks PTSD, angst, depression, spiseforstyrrelser, selvskade, misbrug af stoffer/alkohol/piller, selvmordsrisiko m.m. og forhøjet risiko for voldtægt, vold og andre overgreb i voksenlivet.

Det professionelle møde med et senfølgeramt menneske kan derfor være ganske vanskeligt og føre mange faglige spørgsmål med sig. Der er derfor et naturligt behov for viden om det og formidling til professionelle, som vi håber csm-portalen kan bidrage med.

For tilbud til fagpersoner kan du kontakte dit lokale CSM-center.
Find dit lokale center her.

Artikler til Fagpersoner

30. august

Professionel kontakt med en senfølgeramt borger

I mødet med en voksen med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er det vigtigt, at fagpersonen er opmærksom på, at traumatiserede mennesker ofte har komplekse problemer og har......

30. august

Vi formidler viden om senfølger

Hos CSM Centrene vil vi rigtig gerne dele ud af den viden, vi har på senfølgeområdet. Derfor tilbyder vi blandt andet at komme ud at undervise i senfølger, give......

30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til en senfølgeramt. Hun er gift med Michael, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.  Af Julie Kjær......

30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat for seksuelle overgreb. Senfølgerne efter overgrebene indhentede hende for alvor 30 år senere, og hun mistede modet på......

22. april

VISO-rådgivning

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område. CSM centrene er alle tre VISO-leverandører og specialister på senfølgeområdet. VISO er endnu en mulighed for både borgere,......