Tema //

Hvorfor fortæller børn ikke, at de har været udsat for seksuelle overgreb?

Der er flere årsager til, hvorfor børn ofte tier om overgreb. Mange børn oplever direkte trusler fra krænkeren. Truslerne kan variere fra dødstrusler, hvor krænkeren truer med at slå enten barnet, sig selv eller andre personer ihjel, til trusler om de konsekvenser afsløringen vil have, som for eksempel at familien vil blive splittet, at far vil komme i fængsel eller lignende. Derudover føler mange børn ofte et stort medansvar for overgrebene, selvom de er fuldstændig uskyldige, fordi krænkeren har manipuleret barnet til at tro, at de er medskyldige i overgrebet. Det kan eksempelvis foregå ved, at krænkeren manipulerer og taler om overgrebene som ”vores hemmelighed”, eller får barnet til at tro, at det selv kan lide det, der foregår. For barnet er afsløringen derfor forbundet med stor skyld og skam, hvorfor det selv kan have et ønske om at hemmeligholde overgrebene og samtidig ønske, at overgrebene skal blive afsløret og stoppet.

Artikler

30. august

Professionel kontakt med en senfølgeramt borger

I mødet med en voksen med senfølger efter seksuelle overgreb i...
30. august

Vi formidler viden om senfølger

Hos CSM Centrene vil vi rigtig gerne dele ud af den...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...