Monthly Archives: februar 2023

Bevilling fra VELUX Fonden

CSM Syd – Frivilligsektion har med stor glæde modtaget en bevilling fra VELUX Fonden, så vi i løbet af de næste to år kan etablere et samarbejde mellem frivilligtilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen og psykiatrien i Region Syddanmark. Projektet forløber fra 1. januar 2023 til 31. december 2024.

Vores mål med samarbejdet er at støtte voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen i kritiske overgangsfaser mellem behandling i psykiatrien og den enkelte senfølgeramtes hverdag. Vi ønsker at skabe et forum bestående af deltagere fra både psykiatrien og frivilligtilbuddene til målgruppen.

I forbindelse med opstart af projektet er der åbnet flere tilbud i Region Syddanmark til senfølgeramte voksne. Som voksen senfølgeramt vil du derfor i fremtiden også kunne finde hjælp i flere byer på både Fyn og i Sønderjylland. Den frivillige indsats ønsker at agere efterværn og støtte mellem behandling og en ny hverdag for den enkelte senfølgeramte. Vi håber, at vi i de frivillige tilbud via støtte i overgangen til civilsamfundet kan være med til at forebygge nye indlæggelser. Gennem projektet skal psykiatrien klædes bedre på til at opspore mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen, samt opnå viden om de frivillige tilbud, der kan være til gavn for de senfølgeramte voksne.