image_print
Om CSM Syd Frivillig

Samarbejdspartnere

CSM Syd – Frivilligsektion har flere tætte samarbejdspartnere.

CSM Syd – Behandlingssektion
Siden år 2000 har CSM Syd – Frivilligsektion haft en samarbejdsaftale med CSM Syd – Behandlingssektion. Samarbejdsaftalen betyder, at:

–  centrenes ledere mødes hver måned til gensidig orientering og udvikling af                        samarbejdet
–  CSM Syd – Behandlingssektion tilbyder vejledning til de frivillige i Frivilligsektionen
–  de to centre henviser efter fastlagte rammer gensidigt til hinanden.

KFUM
CSM Syd – Frivilligsektion har siden 2010 samarbejdet med KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark og arbejder i overensstemmelse med KFUM’s Sociale Arbejdes formålsparagraf.

Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb
Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb er en paraplyorganisation for støttecentre, der arbejder med seksuelle overgreb. CSM Syd – Frivilligsektion er en del af det landsdækkende netværk på 19 forskellige støttecentre for seksuelt misbrugte.

DOF Paarup Aftensskole
CSM Syd – Frivilligsektion har siden 2009 samarbejdet med DOF Paarup Aftensskole om kurser og foredrag.

Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb
Spor har til formål at synliggøre voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Samtidig vil foreningen gerne være med til at skabe rammerne for, at medlemmerne kan danne netværk og arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger.

Kolding Selvhjælp
CSM Syd – Frivilligsektion arbejder sammen med Kolding Selvhjælp, der er et støttecenter for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Centeret er primært baseret på frivillig arbejdskraft.

Aabenraa Selvhjælp
CSM Syd – Frivilligsektion arbejder sammen med Aabenraa Selvhjælp, der blandt andet er støttecenter for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Centeret er primært baseret på frivillig arbejdskraft.

               

16. januar

Bevilling fra Spar Nord Fonden

Det er med stor taknemmelighed, at vi har modtaget en bevilling...
16. januar

Julebanko 2023: TAK til alle sponsorer

TAK! En stor tak til alle, der har været med til...
3. juli

Ny podcast om senfølger

Følg med når vi i løbet af den næste tid udgiver...