Om CSM Syd Frivillig

Bliv frivillig

Vil du hjælpe med at skabe en bedre fremtid for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen?

Det vigtigste er, at du har empati, kan lytte og være nærværende.

Din funktion
Du vil blive en del af et engageret team af både frivillige og ansatte, der varetager tilbuddene i CSM Syd – Frivilligsektion. Vores frivillige løser opgaver inden for en række forskellige tilbud:

 • Frivillig i Åben stue – et socialt tilbud
 • Rådgivning og vejledning af seksuelt misbrugte mennesker
 • Gruppeleder i vores støttegrupper
 • Chatrådgivning

Du er selv med til at bestemme, hvilke tilbud du har lyst til at være en del af. Det afhænger både af, hvad du selv brænder for, hvilke kompetencer du har, og hvor vi har brug for flere frivillige.

Du vil blive klædt grundigt på til opgaven gennem løbende kurser, uddannelse, sparring og supervision. Alle nye frivillige deltager i et introkursus. 

Hvem er vi?
CSM Syd – Frivilligsektion er et center, der har fokus på senfølger efter seksuelle overgreb begået i barndommen. Vi har til formål at være med til at skabe en bedre fremtid for voksne med senfølger. Vi vil gerne være med til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger, der kan være en konsekvens af seksuelle overgreb i barndommen. Dette medvirker vi til, ved at tilbyde denne målgruppe de ovennævnte tilbud.

Vigtigheden af at være frivillig hos CSM Syd – Frivilligsektion:
Mange voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen lever med skam, skyld og tabu. Det betyder, at mange er meget længe om at dele sine tanker, oplevelser og følelser med andre. Som frivillig er noget af det vigtigste derfor at tage godt imod nye, der finder modet til at kontakte os. Yderligere er vores opfattelse, at relationstraumer skal heles i relationer, og det er derfor vigtigt, at vi kan skabe rum for trygge og nærværende relationer. 

Vi tilbyder:

 • Løbende tilbud om faglige kurser og uddannelser
 • Løbende tilbud om sociale arrangementer
 • Supervision ved psykolog
 • Teammøder med kollegial sparring
 • Et givende og støttende fællesskab med andre engagerede frivillige
 • En grundig indføring i målgruppen og dens udfordringer
 • En grundig indføring i de opgaver, du skal varetage

Vi forventer, at:

 • Du har flair for støttende og rådgivende samtaler
 • Du har evne til at sætte dig i andre menneskers sted
 • Du udviser empati, rummelighed og nærvær
 • Du er afklaret med evt. egne psykiske udfordringer

Bliv frivillig
Lyder dette som noget for dig er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail:
66 14 66 33
info@csm-syd-frivilligsektion.dk

               

16. januar

Bevilling fra Spar Nord Fonden

Det er med stor taknemmelighed, at vi har modtaget en bevilling...
16. januar

Julebanko 2023: TAK til alle sponsorer

TAK! En stor tak til alle, der har været med til...
3. juli

Ny podcast om senfølger

Følg med når vi i løbet af den næste tid udgiver...