Tema // Brugere, Fagpersoner, Frivillige, Pårørende, Senfølger

Bevilling fra VELUX Fonden

CSM Syd – Frivilligsektion har med stor glæde modtaget en bevilling fra VELUX Fonden, så vi i løbet af de næste to år kan etablere et samarbejde mellem frivilligtilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen og psykiatrien i Region Syddanmark. Projektet forløber fra 1. januar 2023 til 31. december 2024.

Vores mål med samarbejdet er at støtte voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen i kritiske overgangsfaser mellem behandling i psykiatrien og den enkelte senfølgeramtes hverdag. Vi ønsker at skabe et forum bestående af deltagere fra både psykiatrien og frivilligtilbuddene til målgruppen.

I forbindelse med opstart af projektet er der åbnet flere tilbud i Region Syddanmark til senfølgeramte voksne. Som voksen senfølgeramt vil du derfor i fremtiden også kunne finde hjælp i flere byer på både Fyn og i Sønderjylland. Den frivillige indsats ønsker at agere efterværn og støtte mellem behandling og en ny hverdag for den enkelte senfølgeramte. Vi håber, at vi i de frivillige tilbud via støtte i overgangen til civilsamfundet kan være med til at forebygge nye indlæggelser. Gennem projektet skal psykiatrien klædes bedre på til at opspore mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen, samt opnå viden om de frivillige tilbud, der kan være til gavn for de senfølgeramte voksne.

               

16. januar

Bevilling fra Spar Nord Fonden

Det er med stor taknemmelighed, at vi har modtaget en bevilling...
16. januar

Julebanko 2023: TAK til alle sponsorer

TAK! En stor tak til alle, der har været med til...
3. juli

Ny podcast om senfølger

Følg med når vi i løbet af den næste tid udgiver...