Vi tilbyder

Socialfaglig rådgivning

CSM Syd – Frivilligsektion tilbyder gratis, anonym socialrådgivning og vejledning til voksne, der har senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Vores socialrådgiver kan blandt andet hjælpe dig i følgende situationer:

–   Vejlede dig om dine rettigheder i forhold til de offentlige myndigheder.
–   Hjælpe dig med at tage kontakt til de offentlige myndigheder.
–   Tage med som bisidder til møde med de offentlige myndigheder, socialforvaltningen,       læge efter behov, m.m.
–   Hjælp til at forstå breve, du modtager fra det offentlige.
–   Hvis du er sygemeldt og brug for støtte til at komme i uddannelse eller arbejde.
–   Hvis du har behov for en samtale om din aktuelle situation og dine                                       fremtidsmuligheder.
–   Eller hvad du ellers måtte have behov for…

Socialrådgiver Sylvia Christensen står til rådighed for både behandlingssektionens og frivilligsektionens brugere, og hun kan kontaktes for både personlig og telefonisk rådgivning.

61 14 47 33
66 14 66 33
 socialraadgiver@csm-syd-frivilligsektion.dk

Det vil som udgangspunkt være muligt at kontakte CSM Syd – Frivilligsektions socialrådgiver inden for følgende tidsrum:

Mandag og onsdag kl. 11-14

Der tages forbehold for ændringer.

               

3. juli

Ny podcast om senfølger

Følg med når vi i løbet af den næste tid udgiver...
3. juli

CSM Syd – Frivilligsektion holder sommerferie

CSM Syd – Frivilligsektion holder sommerferielukket i juli måned. Det samme...
20. februar

Bevilling fra VELUX Fonden

CSM Syd – Frivilligsektion har med stor glæde modtaget en bevilling...