Tilbud

Om behandling og kontakt

Vi tilbyder terapi ved autoriserede psykologer, enten individuelt eller i gruppeforløb. Aktuelt er der etableret en ungegruppe, en kvindegruppe, en mandegruppe samt en gruppe af blandet køn.

Målgruppe
Målgruppen er voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, som vurderes at kunne profitere af psykologbehandlingen i CSM Øst.

Tilbuddet
Udgangspunktet for behandlingen er en bearbejdning af senfølger efter seksuelle overgreb samt omsorgssvigt under opvæksten. Metodisk tager behandlingen afsæt i en relationel psykodynamisk forståelse med stærkt ståsted i tilknytningsteorien. Der inddrages desuden metoder fra andre teoretiske forståelsesrammer i terapien, når det vurderes at have en gavnlig effekt. Der lægges vægt på betydningen af et ligeværdigt samarbejde mellem klient og terapeut, som bygger på værdighed og gensidig respekt, da dette er afgørende for at skabe en tryg terapeutisk alliance, hvor senfølgerne kan bearbejdes.

Kontaktoplysninger
For information om behandlingsmuligheder:
29 44 88 66
Mandag: 13.00 – 15.00
Torsdag: 10.00 – 12.00
Fagpersoner er også velkomne til at ringe for information.

Relaterede Artikler

28. November

Frirummet i december

Se  kalender for Frirummet i december 2018 her
14. November

CSM Øst søger ny centerchef

Centerchef til Center for seksuelt misbrugte (CSM Øst) Er du en...
14. November

Flere midler til behandling af senfølgeramte

Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2019-2022 Regeringen (Venstre, Liberal...