Vi tilbyder

Psykologbehandling

Vi tilbyder terapi ved autoriserede psykologer, enten individuelt eller i gruppeforløb. Aktuelt er der etableret en ungegruppe, en kvindegruppe samt en gruppe af blandet køn.

Målgruppe
Målgruppen er voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, som vurderes at kunne profitere af psykologbehandlingen i CSM Øst.

Tilbuddet
Udgangspunktet for behandlingen er en bearbejdning af senfølger efter seksuelle overgreb samt omsorgssvigt under opvæksten. Metodisk tager behandlingen afsæt i en relationel psykodynamisk forståelse med stærkt ståsted i tilknytningsteorien. Der inddrages desuden metoder fra andre teoretiske forståelsesrammer i terapien, når det vurderes at have en gavnlig effekt. Der lægges vægt på betydningen af et ligeværdigt samarbejde mellem klient og terapeut, som bygger på værdighed og gensidig respekt, da dette er afgørende for at skabe en tryg terapeutisk alliance, hvor senfølgerne kan bearbejdes.

Gruppeterapi
Gruppebehandling er et gruppesamtaleforløb med max. 8 deltagere og to psykologer. Grupperne ligger på et fast tidspunkt hver uge.

Individuel terapi
Individuel behandling er et terapeutisk samtaleforløb ved en psykolog i CSM-Øst, hvor der arbejdes med at forstå, håndtere og reducere aktuelle senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.

Hyppighed og længde af forløb bygger på en faglig vurdering og vil derfor variere.

Ventetid på behandling
Vi gør opmærksom på, at centerets behandlingstilbud ikke er et akut-tilbud, og der kan være op til 18 måneders ventetid på behandling.

Sådan får du hjælp
Ønsker du behandling, så kontakt os her

Relaterede Artikler

6. August

Kalender for Frirummet i august

Se hele programmet for Frirummet i august her.
7. January

Har du brug for at tale med nogen ?

Efter en velfortjent lang juleferie er de frivillige rådgivere tilbage. Telefon...