Tilbud

Om behandling og kontakt

Vi tilbyder terapi ved autoriserede psykologer, enten individuelt eller i gruppeforløb. Aktuelt er der etableret en ungegruppe, en kvindegruppe samt en gruppe af blandet køn.

Målgruppe
Målgruppen er voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, som vurderes at kunne profitere af psykologbehandlingen i CSM Øst.

Tilbuddet
Udgangspunktet for behandlingen er en bearbejdning af senfølger efter seksuelle overgreb samt omsorgssvigt under opvæksten. Metodisk tager behandlingen afsæt i en relationel psykodynamisk forståelse med stærkt ståsted i tilknytningsteorien. Der inddrages desuden metoder fra andre teoretiske forståelsesrammer i terapien, når det vurderes at have en gavnlig effekt. Der lægges vægt på betydningen af et ligeværdigt samarbejde mellem klient og terapeut, som bygger på værdighed og gensidig respekt, da dette er afgørende for at skabe en tryg terapeutisk alliance, hvor senfølgerne kan bearbejdes.

Kontaktoplysninger
For information om behandlingsmuligheder:
29 44 88 66
Onsdag:  09.00 – 11.00
Torsdag: 10.00 – 12.00
Fredag:   09.00 – 11.00

Fagpersoner er også velkomne til at ringe for information.

Se vores folder om psykologbehandling ved at klikke her

Relaterede Artikler

24. January

Kalender for Frirummet i februar

Se hele kalenderen her
7. January

Har du brug for at tale med nogen ?

Efter en velfortjent lang juleferie er de frivillige rådgivere tilbage. Telefon...
3. January

Nye foldere om tilbud i CSM Øst

Psykologfaglig behandling Telefon- og chatrådgivning ved frivillige Frirummet Socialrådgivning Selvhjælpsgrupper Til...