CSM Øst

CSM Øst tilbyder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen en sammenhængende og helhedsorienteret indsats gennem rådgivning og behandling. Formålet er, at:

  • Forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene.
  • Forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning.
  • Bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie og socialliv.

En evaluering af senfølgecentrene har vist positive resultater af centrenes behandlings- og rådgivningsindsats.

Behandlingen i CSM Øst forestås af autoriserede psykologer og kan være tilrettelagt som et individuelt eller gruppebaseret forløb.Rådgivningen i CSM omfatter af følgende tilbud:

  • Socialrådgivning, som retter sig mod såvel sociale som beskæftigelsesmæssige problemer
  • Telefonrådgivning eller chat ved frivillige rådgivere, som tilbyder en uvildig samtalepartner
  • VISO-rådgivning, som formidler viden om senfølger og redskaber til at håndtere udfordringer i dagligdagen. VISO giver mulighed for, at også pårørende kan modtage rådgivning.

Udover behandling og rådgivning tilbydes mulighed for at indgå i en selvhjælpsgruppe eller at komme i Frirummet, hvor mennesker med senfølger har mulighed for at være sammen med ligestillede i trygge og rare omgivelser.

De mange tilbud i CSM Øst spiller sammen, så man fx kan benytte Frirummet før, under og efter behandlingen. Socialrådgivningen kan finde sted uafhængigt af, hvilket andet tilbud man benytter sig af i huset. Selvhjælpsgruppetilbuddet ligger typisk i forlængelse af et behandlingsforløb. Telefonrådgivningen og chat ved frivillige rådgivere ligger typisk før et behandlingsforløb eller benyttes af mennesker, for hvem behandling ikke er aktuelt. VISO-rådgivningen kan være et alternativ til behandling i en situation, hvor personen har nogle akutte sociale problemstillinger, som skal adresseres.

Pårørende, fagpersoner, sociale myndigheder, psykiatrien m.fl. kan naturligvis også kontakte centret for information/rådgivning.

Relaterede Artikler

19. December

Kalender for Frirummet januar 2019

Se kalenderen for Frirummet i januar 2019 . HER
28. November

Frirummet i december

Se  kalender for Frirummet i december 2018 her
14. November

CSM Øst søger ny centerchef

Centerchef til Center for seksuelt misbrugte (CSM Øst) Er du en...