Om CSM Øst

CSM Øst tilbyder voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen en sammenhængende og helhedsorienteret indsats gennem rådgivning og behandling.

Formålet er, at:

  • Forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene.
  • Forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning.
  • Bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie og socialliv.

En evaluering af senfølgecentrene har vist positive resultater af centrenes behandlings- og rådgivningsindsats.

Behandlingen i CSM Øst forestås af autoriserede psykologer og kan være tilrettelagt som et individuelt eller gruppebaseret forløb.

Rådgivningen i CSM omfatter af følgende tilbud:

  • Socialrådgivning, som retter sig mod såvel sociale som beskæftigelsesmæssige problemer
  • Telefonrådgivning eller chat ved frivillige rådgivere, som tilbyder en uvildig samtalepartner
  • VISO-rådgivning, som formidler viden om senfølger og redskaber til at håndtere udfordringer i dagligdagen. VISO giver mulighed for, at også pårørende kan modtage rådgivning.

Udover behandling og rådgivning tilbydes mulighed for at indgå i en selvhjælpsgruppe eller at deltage i vores Aftentilbud, hvor mennesker med senfølger har mulighed for at være sammen med ligestillede i trygge og rare omgivelser.

De mange tilbud i CSM Øst spiller sammen, så man fx kan benytte Aftentilbud før, under og efter behandlingen. Socialrådgivningen kan finde sted uafhængigt af, hvilket andet tilbud man benytter sig af i huset. Selvhjælpsgruppetilbuddet ligger typisk i forlængelse af et behandlingsforløb. Telefonrådgivningen og chat ved frivillige rådgivere ligger typisk før et behandlingsforløb eller benyttes af mennesker, for hvem behandling ikke er aktuelt. VISO-rådgivningen kan være et alternativ til behandling i en situation, hvor personen har nogle akutte sociale problemstillinger, som skal adresseres. Denne rådgivning henvender sig også til pårørende.

Pårørende, fagpersoner, sociale myndigheder, psykiatrien m.fl kan naturligvis også kontakte centret for information/ rådgivning.

               

9. juli

ÅBNINGSTIDER i CSMs chatrådgivning

 Har du været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller kender...
9. juli

Vi søger 4 nye frivillige telefon- og chatrådgivere

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for mennesker, som...
8. juli

AFTENTILBUD efter sommerferien Næstved, Holbæk og Frederiksberg

Vi er klar med nye datoer for Aftentilbud, efter sommerferien Vi...