Kontakt

Sådan får du hjælp

Hos CSM Øst har vi en række aktiviteter og tilbud til dig, der har været udsat for seksuelle overgreb. I folderen: Til dig, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndom og ungdom, kan du læse mere om senfølger, om forskellige behandlingstilbud og finde en dialogstarter om senfølger. 

CSM Øst er et helhedsorienteret hus, hvilket betyder at vi udover terapi ved psykologer, ligeledes tilbyder socialrådgivning, anonym telefon- og chatrådgivning ved frivillige, selvhjælpsgrupper samt sociale aftentilbud.

Nedenfor kan du læse, hvad der sker, når du tager kontakt til CSM Øst med ønsket om at komme i behandling.

 

Henvendelse

Du kan henvende dig telefonisk på nummer 29 44 88 66 og høre om vores tilbud på Frederiksberg og i Holbæk og Næstved.

Alle kan ringe til os og du skal ikke have en henvisning. Vi er uafhængige af kommunerne og sundhedsvæsenet.

Når man kontakter CSM Øst for at høre, om man kan komme i terapi, er det første der sker, at man taler med vores sekretær. Vi har brug for at tale med dig i telefonen for at afklare, om du hører til målgruppen og om terapi hos vores psykologer er det, du er interesseret i. I telefonsamtalen vil vores sekretær stille dig nogle indledende og afklarende spørgsmål, og hvis du er indenfor målgruppen, vil du blive skrevet op til en visiterende samtale hos en af vores psykologer.

 

Visiterende samtale

Visitationssamtalen foregår ved en af vores psykologer. Her vil du blandt andet blive spurgt til dine nuværende udfordringer, det/de seksuelle overgreb, din baggrund og dine ønsker til behandlingen.

Formålet med visitationssamtalen er, at du sammen med psykologen finder ud af, om et behandlingsforløb her vil kunne hjælpe dig på vej i den forandring i dit liv, som du har ønske om.

Finder både du og vi frem til, at et behandlingsforløb hos CSM Øst kan hjælpe dig med dine senfølger, vil du blive skrevet på venteliste til behandling.

Visitationen består typisk af 1-2 samtaler og udfyldelse af spørgeskemaer vedrørende senfølgerne.

 

Ventetid

Du skal forberede dig på lang ventetid fra den visiterende samtale til opstart af terapi. Vi anbefaler, at du også tager kontakt til vores frivilligafdeling. Her tilbyder vi en vifte af gode tilbud og aktiviteter, som mange har gavn af i ventetiden. Du kan finde kontaktoplysninger om vores Aftentilbud her. Og du kan læse mere om vores mange tilbud og aktiviteter under Vi tilbyder i menuen foroven.

Ventetiden kan også bruges til at blive klar til sin terapi. Du vil ved visitationen ved psykologen kunne få en snak om, hvad vi kan anbefale dig at tage fat i, så du ikke oplever at tiden går i stå, fordi du må vente til det bliver din tur på ventelisten.

De tre CSM centre har modtaget en større bevilling fra satspuljemidlerne, så vi kan arbejde på at nedbringe ventetiden og øge vores tilbud.

Ud over vores egne tilbud, findes der også andre muligheder for at få hjælp. Du kan læse om alternative steder at få hjælp her.

 

Målgruppe for terapi er mænd og kvinder

For at modtage et psykoterapeutisk tilbud i CSM Øst, skal du være over 18 år og har været udsat for seksuelle overgreb inden dit fyldte 18. år. Vi tilbyder terapi til både mænd og kvinder.  

Visitationskriterier i CSM Danmark: 

  • Er fyldt 18 år.  
  • Har (klare) erindringer om seksuelle overgreb før det 18. år.  
  • Har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.  
  • Har ikke et vedvarende (f.eks. dagligt) og skadeligt brug af alkohol eller psykoaktive stoffer, der i sig selv medfører fysiske, psykiske eller sociale problemer.  
  • Har ikke anden alvorlig eller primær psykopatologi, skizofren sindslidelse, autisme eller nedsat kognitiv funktion.  
  • Er ikke i andet behandlingsforløb.  
  • Er motiveret for forandring og kan indgå stabilt i et terapeutisk forløb.  

Ved visitation informeres om, at psykoterapeutisk behandling er et samarbejde, og indebærer at man afprøver nye måder at forstå eller forholde sig på.   

Ved opstart i behandling genvurderes altid om borgeren fortsat er i målgruppen og kan profitere af psykoterapi. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i vores målgruppe, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os.

 

               

7. juli

Vi søger 4 nye frivillige telefon- og chatrådgivere

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for mennesker, som...
7. juli

AFTENTILBUD i Næstved, Holbæk og på Frederiksberg

Har du lyst til at benytte nogle af vores aftentilbud? Der...
9. juli

ÅBNINGSTIDER i CSMs chatrådgivning

Har du været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller kender...