Klageadgang

Klageadgang og vejledning

Hvem kan klage?
Alle, der har været i kontakt med CSM:Øst, kan klage.

Vi opfordrer til, at du fortæller os det med det samme, hvis du har en dårlig oplevelse med vores rådgivning eller behandling. Så har vi mulighed for at ændre på det og gøre vores tilbud bedre.

Hvis du har forsøgt at være i dialog med os, men ikke synes, det har ændret noget, kan du sende os en skriftlig klage.
Hvad kan du klage over?

Du kan fx klage over:

  • Konkrete oplevelser med en eller flere rådgivningssamtaler, der ikke har levet op til det, vi stiller i udsigt på vores hjemmeside eller i andet præsentationsmateriale.

  • Misvisende eller forkert rådgivning.

  • Psykologbehandling, hvis du ikke mener behandlingen lever op til det, der er aftalt.

  • En specifik psykologs arbejde.

Hvis der i klagen rejses principielle spørgsmål, vil centerleder kontakte formand for bestyrelsen, Per Holm, med henblik på drøftelse.
Der kan endvidere klages skriftligt til bestyrelsesformanden på mail ph@perholmconsult.dk , hvis der ønskes behandling af en klage over centerets ledelse.

Hvad kan du ikke klage over?
Du kan ikke klage over ting, som vi ikke kan ændre på. Fx vores ventetid.


Sådan sender du en klage

Klagen skal være skriftlig.
Du kan sende den på mail til følgende mail: sikkerpost@csm-ost.dk  – skriv “Klage” i emnefeltet.

Eller med posten til Postadresse: CSM:Øst, Rathsacksvej 9, 1862 Frederiksberg C

Vi vil bede dig overveje følgende spørgsmål i din klage:

  1. Hvornår modtog du den rådgivning eller behandling, du ønsker at klage over?
  2. Hvad ønsker du at klage over?
  3. Hvad kunne du have ønsket dig i stedet?
  4. Hvad forventer du af os nu?

Hvis du sender din klage med posten, kan vi kun besvare den, hvis du angiver dine kontakt oplysninger, fx en mailadresse eller en postadresse. Men det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at opgive dit navn og dine kontakt oplysninger.

Hvornår får jeg svar på min klage?

Du får en kvittering på din klage til CSM:Øst via mail, så snart den er læst, og du får svar på din klage inden for fem hverdage.


Jeg har en kommentar til rådgivningen, der ikke er en klage – hvor kan jeg give den?

Vi er altid glade for feedback og input til vores arbejde. Du er velkommen til at sende din kommentar på mail til: sikkerpost@csm-ost.dk

Er jeg anonym, når jeg klager?

Hvis du sender din klage fra en anonym mailadresse eller via post uden afsender, er du anonym. Hvis du opgiver dit navn, eller hvis det fremgår af din mailadresse, er du ikke anonym, men vi behandler selvfølgelig din klage fortroligt.

Vi giver ikke dit navn eller andre personhenførbare oplysninger videre til rådgivere eller psykologer, med mindre klagen drejer sig om en bestemt samtale eller en specifik rådgiver eller psykolog. I sådanne tilfælde vil vi bede dig om at give så detaljerede oplysninger som muligt (fx det nøjagtige tidspunkt og karakteristika om rådgiveren eller psykologen). Så har vi nemlig mulighed for at inddrage den pågældende i behandlingen af klagen.

Hvordan behandles mine personoplysninger i forbindelse med en klage? 
Når du sender en klage til CSM:Øst, bliver den behandlet indenfor fem arbejdsdage.

Vi henviser til vores persondatapolitik for yderligere oplysninger om behandling af dine personoplysninger i forbindelse med en klage. 

 

Tilsyn

CSM er et socialt tilbud og man har som klient derfor ikke samme klageadgang som var man patient i sundhedsvæsenet.

Socialministeriet fører årligt tilsyn med CSM Øst.

Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed til udøvelse af erhvervet. Tilsynet føres med alle autoriserede psykologer, uanset hvor den autoriserede psykolog er ansat, og hvad psykologen arbejder med.

Psykolognævnet fører dermed tilsyn med autoriserede psykologers virke, såvel uden for sundhedsvæsenet, som inden for sundhedsvæsenet.

På Ankestyrelsens eller Psykologforeningens hjemmeside kan du se hvordan psykolognævnet kontaktes.

               

7. juli

Vi søger 4 nye frivillige telefon- og chatrådgivere

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for mennesker, som...
7. juli

AFTENTILBUD i Næstved, Holbæk og på Frederiksberg

Har du lyst til at benytte nogle af vores aftentilbud? Der...
9. juli

ÅBNINGSTIDER i CSMs chatrådgivning

Har du været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller kender...