Vi tilbyder

Social rådgivning

Vi tilbyder socialfaglig rådgivning og vejledning til voksne, der har senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Rådgivningen er gratis og du har mulighed for at være anonym.

Tilbuddet om social rådgivning er uafhængigt af, om du er i behandling i CSM Øst.

Rådgivningen kan foregå både telefonisk og ved personlig samtale.

Tilbuddet

Vi kan blandt andet hjælpe dig med følgende:

  • Dine rettigheder og pligter, når du modtager offentlige ydelser.
  • Kontakten til de offentlige myndigheder, herunder jobcentret.
  • Støtte til at du kan fastholde din uddannelse eller dit arbejde.
  • Rådgivning om mulighederne for social- og beskæftigelsesrettet støtte. Herunder mulighederne for mentor, bostøtte, boligstøtte, personlig assistance, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og lignende.
  • Sparring og coachende samtaler vedrørende din økonomiske, sociale- og/eller beskæftigelsesmæssige situation.
  • Eventuel mulighed for bisidder ved møde med jobcentre mv.

Du er velkommen til at kontakte socialformidler Marianne Breitenbach pr. telefon eller e-mail, hvis du har behov for social rådgivning:

Telefon: 21 16 89 69

e-mail: mbr@csm-ost.dk

Mandag – torsdag: 09.00 – 15.00

Relaterede Artikler

6. August

Kalender for Frirummet i august

Se hele programmet for Frirummet i august her.
7. January

Har du brug for at tale med nogen ?

Efter en velfortjent lang juleferie er de frivillige rådgivere tilbage. Telefon...