Vi tilbyder

Socialrådgivning

Vi kan rådgive dig, hvis du har senfølger og har brug for hjælp til at begå dig i det offentlige system. Rådgivningen er gratis og anonym.

Du behøver ikke at være i behandling hos CSM Øst for at modtage hjælp. Rådgivningen kan enten foregå over telefonen eller ved en personlig samtale.

Vi tilbyder:
Vi kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

  • Dine rettigheder og pligter, når du modtager ydelser fra det offentlige..
  • Kontakten til de offentlige myndigheder, f.eks. Jobcentret.
  • Støtte til, at du kan fortsætte din uddannelse eller beholder dit job.
  • Vejledning i forhold til din økonomi og din sociale og/eller jobmæssige situation.
  • Rådgivning om dine muligheder for at få en mentor, bostøtte, boligstøtte, personlig assistance, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension.
  • Eventuelt deltage som bisidder, når du skal møde i Jobcentret eller lignende.

CSM Øst er midlertidigt uden socialrådgiver. Ny socialrådgiver forventes ansat den 01.10.2020.
Indtil da har du ved akut behov for socialrådgivning mulighed for at kontakte socialrådgiverne i CSM Syd og CSM Midt-Nord, som træffes på følgende telefonnumre:
CSM Syd – telefon 31 47 46 85
CSM Midt Nord – telefon 21 75 15 50

               

21. september

Nyt Aftentilbud hos CSM Øst Frederiksberg

Naturbaseret mindfulness – gåture i naturen Naturen kan virke beroligende på...
16. september

Er du vores nye frivillige telefon- og chatrådgiver

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for mennesker, som...
19. juli

Ny podcast – Børnelokkeren

Børnelokkeren Podcast på DR om to voksne, som blev misbrugt som...