Vi tilbyder

Socialrådgivning

Vi tilbyder socialfaglig rådgivning, blandt andet i forhold til beskæftigelse, økonomi og bolig. Socialrådgiveren har et tæt samarbejde med de offentlige myndigheder, herunder de kommunale jobcentre.

Målgruppe
Målgruppen er voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, som står over for sociale problemer, der relaterer sig til økonomi, beskæftigelse, bolig m.m. Det er ikke et krav, at man er i behandling i CSM Øst eller benytter et af centrets andre tilbud.

Tilbuddet
Socialrådgiveren i CSM Øst kan for eksempel tilbyde information om rettigheder og pligter i forhold til de offentlige myndigheder og støtte til at kontakte disse. Der kan også ydes hjælp til at klage over en afgørelse truffet af en offentlig myndighed og rådgivning om mulighederne for social- og beskæftigelsesmæssig støtte, herunder også viden om, hvordan man bevarer eller opnår hel eller delvis selvforsørgelse. Derudover kan socialrådgivningen være et tilbud om sparring og coaching vedrørende økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale forhold.

Kontakt socialrådgiver, Marianne Breitenbach
21 16 89 69
Mandag – torsdag: 09.00 – 15.00

Relaterede Artikler