Vi tilbyder

Socialrådgivning

Vi kan rådgive dig, hvis du har senfølger og har brug for hjælp til at begå dig i det offentlige system. Rådgivningen er gratis og anonym.

Du behøver ikke at være i behandling hos CSM Øst for at modtage hjælp. Rådgivningen kan enten foregå over telefonen eller ved en personlig samtale.

Vi tilbyder:
Vi kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

  • Dine rettigheder og pligter, når du modtager ydelser fra det offentlige..
  • Kontakten til de offentlige myndigheder, f.eks. Jobcentret.
  • Støtte til, at du kan fortsætte din uddannelse eller beholder dit job.
  • Vejledning i forhold til din økonomi og din sociale og/eller jobmæssige situation.
  • Rådgivning om dine muligheder for at få en mentor, bostøtte, boligstøtte, personlig assistance, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension.
  • Eventuelt deltage som bisidder, når du skal møde i Jobcentret eller lignende.

Kontakt socialformidler Marianne Breitenbach, hvis du har behov for socialrådgivning
 21 16 89 69
e-mail: mbr@csm-ost.dk
Mandag – torsdag: 9.00 – 15.00

               

10. marts

Center for Seksuelt Misbrugte Øst søger frivillige

Vil du hjælpe med at gøre en stor forskel for mennesker,...
4. marts

Kalender for FRIRUMMET FREDERIKSBERG i marts

→ Se kalenderen her
25. februar

Frirummet er startet op i Holbæk

Er du voksen, og har du senfølger efter seksuelle overgreb i...