Velkommen til CSM Øst

CSM Øst tilbyder gratis behandling og rådgivning til voksne, som i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb.

Tilbuddene omfatter psykologisk behandling samt socialrådgivning, telefon- og chatrådgivning ved frivillige m.m.

Psykologbehandling


Vi tilbyder samtaleterapi ved autoriserede psykologer, enten individuelt eller i gruppeforløb.

Socialrådgivning


Vi tilbyder socialfaglig rådgivning blandt andet i forhold til beskæftigelse, økonomi og bolig.

Socialrådgivning

Selvhjælpsgrupper


Vi tilbyder deltagelse i en selvhjælpsgruppe, hvor mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, får mulighed for at spejle sig i hinanden.

Selvhjælpsgrupper

Pårørende tilbud


Der forventes etableret en partnergruppe i løbet af 2019.

Pårørende tilbud

Frirummet


Frirummet er café og aktiviteter for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Telefon- og chatrådgivning ved frivillige


Vi tilbyder telefon- og chatrådgivning ved frivillige.

Telefon- og chatrådgivning ved frivillige

VISO


Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) yder gratis rådgivning til borgere, pårørende og fagpersoner via CSM Centrene.

Projekter


CSM Øst har en række projekter i støbeskeen.

14. November

CSM Øst søger ny centerchef

Centerchef til Center for seksuelt misbrugte (CSM Øst) Er...
14. November

Flere midler til behandling af senfølgeramte

Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2019-2022 Regeringen...
31. October

Frirummet i november

Se hele programmet for november her