image_print
Om CSM Syd Frivillig

Historie

CSM Syd – Frivilligsektion blev dannet som forening i 1994 under navnet Center for Seksuelt Misbrug Fyn. Initiativtagerne var en række frivillige, der alle selv havde været udsat for seksuelle overgreb. Med støtte fra Odense Kommune flyttede foreningen i egne lokaler i Kongensgade 59 i 1996 og fra 2006 i de nuværende lokaler i Kongensgade 72. Foreningens bestyrelse bestod af flere lokalpolitikere. Som frivillig forening var økonomien meget stram, så først fra 2012, da centeret fik en treårig satspuljebevilling, der i 2016 blev gjort permanent, var det muligt at ansætte en fuldtidsleder. Foreningen har derfor flere gange være på randen af opløsning. Senest i 2008, hvor en ny ledelse og bestyrelse kom til. Den nye bestyrelse lavede visionen ”Ny start i CSM Fyn”, hvilket betød fire afgørende ting:

1. Ansættelse af en lønnet leder i 10 timer.
2. CSM Fyn blev en del af KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.
3. Foreningen blev nedlagt og i stedet omdannet organisatorisk til en selvejende                    institution.
4. Der skulle sættes fokus på samarbejdet med Incest Center Fyn, så den indgåede                samarbejdsaftale ikke kun blev af navn, men en reel virkelighed.

Disse ændringer betød en stor vækst i antallet af nye frivillige med en bred vifte af faglige kompetencer inden for det sociale område, og mange studerende kom til som frivillige. De frivillige var ikke længere kun personer, der havde været udsat for seksuelle overgreb, og institutionen ændrede karakter fra at være en brugerforening, svarende til patientforeninger eller den nuværende brugerorganisation SPOR, til at være et socialt rådgivningstilbud med faglige frivillige rådgivere. Det betød en stor vækst i antallet af brugere, og på den baggrund fik CSM Fyn i 2009 Odense Kommunens Ildsjælepris. En aktiv leder og bestyrelse skaffede via fondsmidler muligheder for gradvist at øge lederens timetal.

Fra CSM Fyn til CSM Syd – Frivilligsektion
Da satspuljepartierne i 2012 overtog finansieringen af Center for Seksuelt Misbrug Fyn med en treårig satspuljebevilling, der i 2016 blev gjort permanent, oprettede de samtidig tre regionale senfølgecentre. Centrene skulle tilsammen dække hele landet, hvor Center for Seksuelt Misbrug Fyn i samarbejde med Incest Center Fyn skulle dække Region Syddanmark. De to selvejende institutioner fik derfor i august 2013 et nyt fælles navn: Center for Seksuelt Misbrugte Syd. Det er fortsat to forskellige institutioner opdelt i en behandlingssektion og en frivilligsektion.

CSM Syd-samarbejdet er ikke første gang, at de to selvejende institutioner arbejder sammen. Samarbejdet har været formaliseret mellem de to institutioner siden Incest Center Fyns etablering i 2000. Det samarbejde blev der også taget højde for, da Odense Kommunes Kultur og Socialudvalg den 15. februar 2000 endeligt godkendte oprettelsen af den selvejende institution Incest Center Fyn, da det skete under forudsætning af:

–   ”At centret er forpligtet til at samarbejde med andre frivillige og professionelle foreninger/instanser vedr. den samme målgruppe”
–   ”At Kultur og Socialudvalget ønsker at få forelagt indgået samarbejdsaftale med Center for Seksuelt Misbrugte snarest efter, at bestyrelsen har konstitueret sig.”

Incest Center Fyn startede i august 2000, og bestyrelserne for Incest Center Fyn og Center for Seksuelt Misbrugte Fyn kunne i december 2000 underskrive den første samarbejdsaftale. En samarbejdsaftale som siden er blevet revideret i 2004, i 2008, 2012 og igen i 2017.

Begge centre har prioriteret en tæt samarbejdsaftale med respekt for hinandens tilbud og prioriteringer. Behandlingssektionens professionelle behandlingstilbud og Frivilligsektionens rådgivning og sociale støtte bliver set som ligeværdige, afgørende elementer, når det handler om at hjælpe voksne mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Denne brobygning giver et helhedsorienteret tilbud, hvor de to institutioners fokus er at udvikle og forbedre egne tilbud, samtidig med at der er en løbende dialog mellem de to institutioner på såvel ledelses- som bestyrelsesniveau.

 

               

16. januar

Bevilling fra Spar Nord Fonden

Det er med stor taknemmelighed, at vi har modtaget en bevilling...
16. januar

Julebanko 2023: TAK til alle sponsorer

TAK! En stor tak til alle, der har været med til...
3. juli

Ny podcast om senfølger

Følg med når vi i løbet af den næste tid udgiver...