Om VISO-rådgivning og kontakt

For pårørende

VISO-rådgivning til pårørende til senfølgeramte

Målgruppe
Målgruppen er pårørende til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Den pårørende kan være forældre, bedsteforældre, søskende, partner eller børn.

Tilbud
Det centrale i rådgivningen er, at den pårørende bliver mødt med forståelse. Den pårørende kan være forælder, bedsteforældre, søskende, partner eller børn til den senfølgeramte. Specialrådgivning til pårørende tager afsæt i de problemstillinger den pårørende præsenterer. Der formidles viden om sammenhængen mellem seksuelle overgreb i barndommen og senfølger i voksenlivet. Dvs. viden om, hvad det gør ved et barn at blive udsat for seksuelle overgreb, og hvordan disse overgreb manifesterer sig i voksenlivet som senfølger i form af f.eks. PTSD, angst, depression, relationelle vanskeligheder, seksuelle vanskeligheder, selvskadende handlinger m.fl. Der rådgives om, hvordan den pårørende kan adskille sine behov fra den senfølgeramtes og samtidig støtte den senfølgeramte i håndteringen af sine senfølger.

Kontakt
Man kan ringe til VISO på telefon 72424000 og rådføre sig eller sende et henvendelsesskema. Følg linket: https://socialstyrelsen.dk/viso/kontakt-viso

Relaterede Artikler

29. March

Kalender for Frirummet i april

Se hele programmet for Frirummet i april her
27. February

Kalender for Frirummet i marts 2019

Se hele kalenderen her