Private: Om projekter i CSM Øst

Vidensformidling

Vidensformidling til fagpersoner

CSM Øst vil i højere grad end tidligere være opsøgende over for fagpersoner i kommuner og regioner. Formålet er dels at formidle viden om senfølger hos voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, dels at informere om CSM Øst’s tilbud. Derudover er det håbet, at parterne kan etablere et gensidigt samarbejde, som får ositive konsekvenser for CSM Øst’s brugere. CSM Øst’s vidensformidlingen kan ske via pjecer, opslag på Facebook, info-møder, undervisning m.m. Samarbejdet mellem parterne kan bestå i mange ting, fx gensidige henvisninger, faglige netværk, samarbejde om konkrete brugere osv

Relaterede Artikler