Private: Om projekter i CSM Øst

Eksternt samarbejde

Samarbejde med misbrugscentre

Det er velkendt inden for forskningen af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, at senfølgeramte kan være så traumatiserede, at nogle selvmedicinerer sig med rusmidler (alkohol eller stoffer). CSM Øst er i færd med at etablere et samarbejde med centre, der tilbyder rusmiddelbehandling. Derved kan CSM Øst henvise senfølgeramte til misbrugscentrene, ligesom misbrugscentrene kan henvise til CSM Øst. Formålet med samarbejdet er to ting:

  • Fagpersoner i misbrugscentrene informerer senfølgeramte, der er i rusmiddelbehandling, om muligheden for behandling og rådgivning i CSM Øst.
  • Fagpersoner i CSM Øst informerer senfølgeramte med et rusmiddelproblem om muligheden for afvænning i et misbrugscenter. Efter afvænningen kan den senfølgeramte henvende sig i CSM Øst om behandling

Relaterede Artikler