image_print
Privat: Om projekter i CSM Øst

Frivilligområdet

Fondsansøgning på frivilligområdet

CSM Øst har søgt fondsmidler i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommuner på i alt 180.000 kr. Midlerne skal bruges til følgende tre indsatser:

  • Fortsat opkvalificering af de frivillige telefon- og chatrådgivere i CSM Øst, så de kan møde de, der henvender sig i den frivillige rådgivning på en empatisk, respektfuld og kompetent måde. Den gode samtale skal gerne bidrage til, at den der henvender sig opnår større selvindsigt og ser sine problemer på en anden måde, hvorved flere løsningsmuligheder udfolder sig.
  • Medfinansiering af oplægsholderne/instruktørerne i CSM Øst’s aftentilbud for brugerne (”Frirummet”), således at stedet bliver attraktivt at benytte. Der udbydes kreativt værksted, Qi Gong, yoga, Manuvision, foredrag, Caféaftener m.m. ”Frirummet” er et fristed for brugerne, hvor de i et trygt rum kan gå i kontakt med andre mennesker og spejle sig i hinanden. Derudover kan de træne sig selv i at rumme andre og også øve sig i at stå op for sig selv
  • En oplysningskampagne på Facebook, hvor en kendt ambassadør i en videooptagelse fremhæver muligheden for behandling og rådgivning i CSM Centrene.

               

7. juli

Vi søger 4 nye frivillige telefon- og chatrådgivere

Vil du hjælpe med at gøre en forskel for mennesker, som...
7. juli

AFTENTILBUD i Næstved, Holbæk og på Frederiksberg

Har du lyst til at benytte nogle af vores aftentilbud? Der...
9. juli

ÅBNINGSTIDER i CSMs chatrådgivning

Har du været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller kender...