Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse psykolog

Som psykolog ved CSM Syd er psykoterapeutisk behandling den primære arbejdsopgave. I en fuldtidsstilling har man 15 klienter ugentligt, såfremt man ikke har andre faste arbejdsopgaver. Hvis man har VISO-rådgivning, psykoedukation eller gruppeterapi justeres antallet af klienter efter de øvrige opgaver, man varetager.

En arbejdsuge er struktureret, så vi har konference, supervision, personalemøder, fagligt forum mm. om onsdagen. Det er også om onsdagen, at man primært afholder visiterende samtaler. Hver psykolog har to visiterende samtaler om måneden.

I de visiterende samtaler tages der stilling til, om klienten skal opskrives på venteliste, ligesom der drøftes muligheder for anden behandling eller rådgivning. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, etableres der desuden kontakt og videreformidles information til eksterne samarbejdspartnere, så som egen læge, sagsbehandler eller psykiatrien. Der er ofte et samarbejde med vores socialrådgiver i forbindelse med visitationen.

De individuelle samtaler planlægges, så alle klienter har en fast tid, i udgangspunktet en gang ugentligt. Der er fleksibilitet ift., hvordan man ønsker at planlægge sin arbejdsuge, men det forventes, at man deltager i konference og planlagte møder om onsdagen.

CSM har et tæt samarbejde med Center for Psykotraumatologi, SDU, hvor effekten af behandlingen ved centrene løbende undersøges. Som et led i dette arbejdes der med et spørgeskema, som klienterne udfylder ved behandlingsstart og med et halvt års mellemrum gennem hele forløbet.  Spørgeskemaet bruges sammen med klienten til at drøfte, hvordan vi kan forstå klientens udfordringer, om vi har det rette fokus i behandlingen og til at monitorere udviklingen hos klienten.

CSM Syd har specialistkontrakt med VISO, hvor hovedopgaven er at gennemføre rådgivnings- og vejledningsforløb i forhold til borgere, pårørende og fagfolk omkring den senfølgeramte. VISO-forløbene er typisk af kortere varighed med et afklarende og et afsluttende møde og 3-7 rådgivninger. Inden det afsluttende møde skrives en rapport over rådgivningsforløbet, som gennemgås med modtageren/modtagerne af VISO-forløbet. Nogle VISO-forløb er udekørende og det er derfor en fordel, hvis man som ansøger har egen bil.

Vi vægter faglig udvikling, hvor end du er i dit autorisations- og specialiseringsforløb, og der vil også blive afsat kursusmidler til medarbejdere, der har færdiggjort uddannelse i fx psykoterapi eller psykotraumatologi.

Vi er en lille arbejdsplads og en organisation i løbende udvikling, hvor personalegruppen inddrages og har medindflydelse på behandlingstilbuddet. Vi søger derfor medarbejdere, der trives i forpligtende fællesskaber, og der kan give deres mening til kende på en konstruktiv måde. Udover de faste opgaver, er der løbende opgaver, som omhandler formidling/undervisning omkring senfølger eller videreudvikling af vores tilbud, hvor der fx kan være behov for, at medarbejdere indgår i en arbejdsgruppe. Vi forventer, at man som medarbejder ved CSM Syd har lyst til at indgå aktivt i dette arbejde – tilpasset erfaringsniveau og interesser.  

Det at vi er en lille organisation betyder også, at en større del af administrationen varetages af den enkelte medarbejder. Som psykolog er man selv ansvarlig for klientkontakt og al journalisering, erklæringer og eventuelle rapporter. Det er dog altid muligt at få kollegial sparring og hjælp til gennemlæsning af materiale, der skal ud af huset.  

Vi har fokus på arbejdsmiljøforhold, og hvordan arbejdet kan være følelsesmæssigt krævende. Vi mener, det er vigtigt, at vi kan dele, når vi bliver følelsesmæssigt ramt i det terapeutiske rum, og det er derfor vigtigt, at man som ansøger er nysgerrig på at forstå, hvordan arbejdet kan påvirke en og kan se værdien i at dele og arbejde med følelsesmæssigt svære oplevelser sammen med sine kollegaer.

               

30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...