image_print
Behandling

Individuel behandling

I et individuelt behandlingsforløb hos CSM Syd – Behandlingssektion vil du sammen med en psykolog begynde at bearbejde dine senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Hos CSM Syd – Behandlingssektion tilrettelægger vi hvert behandlingsforløb individuelt, og tilpasser det efter de emner, du har brug for at arbejde med. Behandlingen består primært af traumeorienteret samtaleterapi, hvor du arbejder med at forstå, håndtere og formindske dine aktuelle senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Terapien vil typisk foregå en gang om ugen eller hver 14. dag, og det vigtigt at komme hver gang. Det er forskelligt, hvor lang tid man har brug for at gå i terapi og arbejde med sine senfølger. Psykologen og dig finder hen ad vejen ud af, hvor lang tid du kan have gavn af vores tilbud, dog maksimalt op til halvandet år.

Vores psykologer har en særlig viden om det at være voksen med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Vi tager højde for, at voksne med senfølger efter seksuelle overgreb ofte har flere problemstillinger inde på livet, der kræver indsats både på det psykiske, fysiske og sociale område. Derfor vil vores psykologer i terapisessionerne arbejde ud fra forskellige teoretiske referencer, så vi bedst muligt kan imødekomme den enkelte i de ofte talrige og komplekse problemer, han eller hun har.

Du vil være med til at bestemme hvilke emner, der skal være fokus på i dit terapiforløb. Sammen med psykologen vælger I derfor nogle fokusområder for terapien, som I arbejder med og løbende følger op på. Derfor er alle emner også velkomne, selvom de ikke umiddelbart virker til at have noget at gøre med de seksuelle overgreb, du har været udsat for.

Hos CSM Syd – Behandlingssektion vil du blive mødt i fordomsfri øjenhøjde. Du vil lære at forstå dit eget og andres sind bedre, og det vil have betydning for dine sociale relationer, dine tanker om dig selv, og hvordan du ellers trives i dit liv. Terapien vil være med til at styrke dig i den livslange proces, det er at lære at leve med den betydning, de seksuelle overgreb og senfølgerne har haft for dit liv. Terapien vil give dig mulighed for at udforske dine tanker, følelser, håb, ønsker, behov, drømme, osv., og den giver mulighed for at lære af de situationer, hvor du føler dig misforstået, ikke forstod den anden eller dig selv.

Nogle vil opleve, at de får det dårligere, når de starter i et terapiforløb. Det kan være, at man bliver mere ked af det, får mere angst eller hurtigere bliver sur, men det er helt almindeligt og typisk midlertidigt. Det kan være vanskeligt og ganske overvældende at begynde at bearbejde oplevelser, som man i mange år har kæmpet for at holde på afstand eller ikke har talt om før. Men selvom det kan være skræmmende, er det vigtigt, at man fortsætter terapien og taler med psykologen om, hvad man oplever. For det tager tid at skabe forandring. Vi kan støtte dig i at arbejde med den forandring af senfølgerne, som du ønsker – men det er vigtigt, at du vil være aktiv i at tage de skridt, der skal til for at bevæge dig i den ønskede retning.

               

9. november

CSM Syd har modtaget puljemidler for 2023/24

CSM Syd har modtaget kr. 5.000.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen...
30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...