Behandling

Sådan får du hjælp

Henvendelse

Det kræver ingen henvisning at henvende sig til CSM Syd. Vi anbefaler, at du henvender dig telefonisk.

Når man kontakter CSM Syd for at høre, om man kan komme i behandling, er det første der sker, at man taler med en af vores medarbejdere. Vi har brug for at tale med dig i telefonen for at afklare, om du hører til målgruppen, og om behandling hos vores psykologer er det, du er interesseret i. I telefonsamtalen vil vores medarbejdere stille dig nogle indledende og afklarende spørgsmål, og du vil blive tilbudt en visiterende samtale hos en af vores psykologer, hvis det vurderes relevant.

CSM Syd tilbyder behandling i form af psykoterapi.

Behandlingen hos CSM Syd er gratis. Vi kan desværre ikke tilbyde kompensation i forhold til transportudgifter.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at komme i behandling, skal du kontakte os:

Tlf. nr.: 24 47 50 24

Telefonen er åben:

Hverdage kl. 08:30-12:00

Onsdag dog kun kl. 10:00-12:00

Adresse i Odense: Mageløs 1, 2. T.V., 5000 Odense C

Adresse i Vojens: Sundhedshus Vojens, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens

Mail: info@csm-syd-behandling.dk

Visiterende samtale

Visitationssamtalen foregår ved en af vores psykologer. Her vil du blandt andet blive spurgt ind til dine nuværende udfordringer, din baggrund og dine ønsker til behandlingen. Formålet med visitationssamtalen er, at du sammen med psykologen finder ud af, om et behandlingsforløb i CSM Syd vil kunne hjælpe dig på vej i den forandring i dit liv, som du har ønske om.

Finder både du og vi frem til, at et behandlingsforløb hos CSM Syd kan hjælpe dig med dine senfølger, vil du blive skrevet på venteliste til behandling.

Finder du sammen med psykologen eller terapeuten ud af, at et behandlingstilbud hos CSM Syd ikke er det rigtige for dig, vil du blive vejledt i, hvor du ellers kan søge hjælp.

Visitationssamtalen kan tage op til 1½ time. Samtale og behandlingsforløb er gratis.

Ventetid

Vi tilstræber, at man tilbydes en visiterende samtale inden for 1-2 måneder. Du skal forberede dig på lang ventetid mellem den visiterende samtale og opstart af behandling.

Du vil ved visitationen ved psykologen kunne få råd og vejledning om, hvilke andre muligheder du kunne benytte dig af i ventetiden.

Ud over vores egne tilbud, findes der også andre muligheder for at få hjælp. Du kan læse mere om alternative steder at få hjælp:
https://csm-danmark.dk/syd/socialradgivning/herkanduellersfaahjaelp/

Målgruppe for behandling er voksne over 18 år.

For at komme i behandling skal du være over 18 år og have været udsat for seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år.

Visitationskriterier i CSM Syd, CSM Midt Nord og CSM Øst:

  • Er fyldt 18 år.
  • Har (klare) erindringer om seksuelle overgreb før det 18. år.
  • Har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.
  • Har ikke et vedvarende (f.eks. dagligt) og skadeligt brug af alkohol eller psykoaktive stoffer, der i sig selv medfører fysiske, psykiske eller sociale problemer.
  • Har ikke anden alvorlig eller primær psykopatologi, skizofren sindslidelse, autisme eller nedsat kognitiv funktion.
  • Er ikke i andet behandlingsforløb.
  • Er motiveret for forandring og kan indgå stabilt i et terapeutisk forløb.

Ved visitation informeres om, at psykoterapeutisk behandling er et samarbejde, og indebærer at man afprøver nye måder at forstå eller forholde sig på.
Ved opstart i behandling genvurderes altid om borgeren fortsat er i målgruppen og kan profitere af psykoterapi.
Er du i tvivl om noget i forhold til visitationskriterierne, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

               

9. november

CSM Syd har modtaget puljemidler for 2023/24

CSM Syd har modtaget kr. 5.000.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen...
30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...