Ledige stillinger

Autoriseret Psykolog søges til CSM Syd i Odense

Fast stilling (34-37 timer) med tiltrædelse pr. 1.10.2023 eller hurtigst muligt derefter.

Hos Center for Seksuelt Misbrugte Syd, afdeling Odense, søger vi en psykolog, som brænder for det terapeutiske og rådgivende arbejde med voksne mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Stillingen har en lige fordeling af terapeutiske opgaver og rådgivende opgaver.

Har du lyst til at være en del af en organisation, hvor faglighed og engagement er i højsædet? Hos os får du mulighed for at gøre en forskel for mennesker med komplekse traumer og forskelligartede udfordringer i deres liv. Vi står på et fælles fagligt fundament og lægger vægt på at tilrettelægge en meningsfuld behandling og rådgivning for den enkelte, hvor samarbejdet mellem klient og terapeut er i centrum. Hos Center for Seksuelt Misbrugte Syd (CSM Syd) får du mulighed for at udvikle dig fagligt såvel som personligt og være en del af en medarbejdergruppe, hvor vi er fælles om både det opløftende og det udfordrende i arbejdet.

CSM Syd er en selvejende institution beliggende i Odense og i Vojens. CSM Syd er et af de i alt tre landsdækkende CSM-centre. Centrene har til formål, via psykoterapeutisk behandling, socialfaglig rådgivning og støtte fra frivillige, at behandle senfølger hos voksne over 18 år, der i barn- eller ungdommen har været udsat for seksuelle overgreb. CSM Syds primære ydelse er behandling og rådgivning af voksne bosiddende i Region Syddanmark.

Hos CSM Syd er vi i alt 16 ansatte, heraf 10 psykologer (inkl. faglig leder), en socialrådgiver, en ergoterapeut, to administrative medarbejdere, en studentermedhjælper og en centerleder. Vi har TR og AMR. Fem medarbejdere har base i vores afdeling i Sundhedshuset i Vojens. Der er tæt kontakt mellem de to afdelinger, og vi har ugentlige behandlingskonferencer, som foregår over Teams i de uger, hvor vi ikke fysisk er samlet.

To til tre gange om måneden mødes vi alle i Odense til hhv. personalemøder og gruppesupervision. Vi prioriterer løbende kompetenceudvikling, supervision og intern sparring. Der er månedlig gruppesupervision for alle psykologer og herudover metodespecifik supervision for psykologer, som arbejder med MBT og EMDR. Hvis man er på vej mod autorisation, er der desuden ugentlig individuel supervision, og man tilbydes i mindre omfang individuel supervision efter autorisation. Som autoriseret psykolog vil man få mulighed for at komme på EMDR uddannelse og deltage i den fælles EMDR-supervision.

Vi tror som arbejdsplads på, at vi som medarbejdergruppe skal stå på et fælles fagligt fundament, men mener også at forskelle i metodisk tilgang i gruppen er en styrke. Aktuelt arbejdes der i psykologgruppen med MBT, EMDR, schematerapi, CBT og ISTDP. Den fælles supervision er på et psykodynamisk grundlag. Psykologernes primære opgave er længerevarende terapeutiske forløb, som består af ugentlige samtaler og en forløbslængde på op til halvandet år. Vi tilpasser behandlingen til den enkelte, og forløbslængden vil derfor variere. Klienterne tilbydes sideløbende socialrådgiverbistand og Traume Orienteret Yoga, hvor det vurderes relevant. Psykologernes opgaver er desuden visiterende samtaler, VISO-rådgivning, psykoedukation, rådgivning til pårørende og gruppeterapi.

CSM Syd har specialistkontrakt med VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation), hvor hovedopgaven er at gennemføre rådgivnings- og vejledningsforløb til borgere, pårørende og fagfolk omkring den senfølgeramte. Rådgivningsforløbene tilpasses den enkelte henvender, og forløbene giver god mulighed for fleksible varierende arbejdsopgaver og samarbejde på tværs af faggrupper. Eftersom nogle VISO-forløb er udekørende, er det en fordel, hvis man som ansøger har egen bil. Der vil være en overvægt af rådgivninger målrettet borgere med senfølger efter overgreb, men det er vigtigt at man som ansøger trives med variation i formidlings- og rådgivningsopgaverne.

Vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet i planlægning af opgaver og arbejdstid. Desuden lægger vi stor vægt på trivsel på arbejdspladsen. God trivsel på arbejdspladsen handler for os om inddragelse, gensidig tillid og åbenhed.

De primære arbejdsopgaver vil være:

· Individuel psykoterapi (2 dage ugentligt)

· VISO-opgaver (2 dage ugentligt)

· Visiterende samtaler (2 visitationer om måneden)

· I mindre omfang rådgivning af pårørende til senfølgeramte, studerende og fagpersoner

Vi søger en psykolog, som:

· Gerne er autoriseret

· Har psykoterapierfaring og et solidt fagligt fundament, især erfaring med og interesse for traumebehandling

· Er god til at skabe kontakt

· Har gode samarbejds- og formidlingsevner

· Kan lide en afvekslende arbejdsuge, hvor der både er kortere rådgivningsforløb og længerevarende terapeutiske forløb

· Arbejder ud fra en tilgang og forståelse, hvor relationen og det, der udspiller sig mellem klient og terapeut, anses som centralt i det terapeutiske arbejde

· Er imødekommende, fleksibel og selvtilrettelæggende

Du kan læse en uddybende stillingsbeskrivelse på vores hjemmeside: Stillingsbeskrivelse – CSM: Syd (csm-danmark.dk).

Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Psykologforening og Staten samt forhåndsaftaler med Dansk Psykologforening.

Ansøgning:

Ansøgning med relevant dokumentation sendes pr. e-mail til info@csm-syd-behandling.dk senest d. 5. september 2023 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes den 12. september og eventuelt anden samtale d. 14. september. Hvis du inviteres til ansættelsessamtale, vil du blive kontaktet hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger om centret kan fås på vores hjemmeside www.csm-danmark.dk og ved henvendelse til centerleder Ane Møller Bering, tlf. 2938 8714 eller til faglig leder Eva Siersted Markussen, tlf. 2147 6770.

               

9. november

CSM Syd har modtaget puljemidler for 2023/24

CSM Syd har modtaget kr. 5.000.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen...
30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...