Ledige stillinger

Autoriserede Psykologer (34-37 timer) søges til CSM Syd i Odense pr. 1.05.2024

Vi har fået øget vores bevilling og søger derfor tre psykologer, som brænder for det terapeutiske og rådgivende arbejde med voksne mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Der er tale om to faste stillinger og en toårig tidsafgrænset stilling.

Har du lyst til at være en del af en organisation, hvor faglighed og engagement er i højsædet? Hos os får du mulighed for at gøre en forskel for mennesker med komplekse traumer og forskelligartede udfordringer i deres liv. Vi står på et fælles fagligt fundament og lægger vægt på at tilrettelægge en meningsfuld behandling for den enkelte, hvor samarbejdet mellem klient og terapeut er i centrum. Hos Center for Seksuelt Misbrugte Syd (CSM Syd) får du mulighed for at udvikle dig fagligt såvel som personligt og være en del af en medarbejdergruppe, hvor vi er fælles om både det opløftende og det udfordrende i arbejdet.

CSM Syd er en selvejende institution beliggende i Odense og i Vojens. CSM Syd er et af de i alt tre landsdækkende CSM-centre. Centrene har til formål, via psykoterapeutisk behandling, socialfaglig rådgivning og støtte fra frivillige, at behandle senfølger hos voksne over 18 år, der i barn- eller ungdommen har været udsat for seksuelle overgreb. CSM Syds primære ydelse er behandling og rådgivning af voksne bosiddende i Region Syddanmark.

Hos CSM Syd er vi i alt 16 ansatte, heraf 10 psykologer (inkl. faglig leder), en socialrådgiver, en ergoterapeut, to administrative medarbejdere, en studentermedhjælper og en centerleder. Vi har TR og AMR. Fem medarbejdere har base i vores afdeling i Sundhedshuset i Vojens, og 11 medarbejdere har base i Odense. Der er tæt kontakt mellem de to afdelinger, og vi har ugentlige behandlingskonferencer, som foregår over Teams i de uger, hvor vi ikke fysisk er samlet.

To til tre gange om måneden samles vi i Odense til hhv. personalemøder og gruppesupervision. Vi prioriterer løbende kompetenceudvikling, supervision og intern sparring. Der er månedlig gruppesupervision for alle terapeuter og herudover metodespecifik supervision for de, som arbejder med MBT og EMDR. Hvis man er på vej mod autorisation, er der desuden ugentlig individuel supervision, og man tilbydes i mindre omfang individuel supervision efter autorisation. Som autoriseret psykolog vil man få mulighed for at komme på EMDR uddannelse og deltage i den fælles EMDR-supervision.

Vi tror som arbejdsplads på, at vi som medarbejdergruppe skal stå på et fælles fagligt fundament, og at forskelle i metodisk tilgang i gruppen er en styrke. Aktuelt arbejdes der i psykologgruppen med MBT, EMDR, schematerapi, CBT og ISTDP. Den fælles supervision er på et psykodynamisk grundlag. Psykologernes primære opgave er længerevarende terapeutiske forløb, som består af ugentlige samtaler og en forløbslængde på op til halvandet år. Vi tilpasser behandlingen til den enkelte, og forløbslængden vil derfor variere. Klienterne tilbydes sideløbende socialrådgiverbistand, hvor det vurderes relevant. Psykologernes opgaver er desuden visiterende samtaler, VISO-rådgivning, psykoedukation, rådgivning til pårørende og MBT-grupper.   

Vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet i planlægning af opgaver og arbejdstid. Desuden lægger vi stor vægt på trivsel på arbejdspladsen. God trivsel på arbejdspladsen handler for os om inddragelse, gensidig tillid og åbenhed.

De primære arbejdsopgaver vil være:

 • Individuel psykoterapi
 • Visiterende samtaler
 • I mindre omfang rådgivning af pårørende til senfølgeramte, studerende og fagpersoner
 • Evt. psykoedukation
 • Evt. gruppeterapi

Vi søger psykologer, som:

 • Gerne er autoriserede.
 • Har psykoterapierfaring og et solidt fagligt fundament, især erfaring med og interesse for traumebehandling.
 • Er gode til at skabe kontakt.
 • Arbejder ud fra en tilgang og forståelse, hvor relationen og det, der udspiller sig mellem klient og terapeut, anses som centralt i det terapeutiske arbejde.
 • Har gode samarbejds- og formidlingsevner.
 • Er imødekommende, fleksible og selvtilrettelæggende.

Du kan læse en uddybende stillingsbeskrivelse på vores hjemmeside: Stillingsbeskrivelse – CSM: Syd (csm-danmark.dk).

Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Psykologforening og Staten samt forhåndsaftaler med Dansk Psykologforening.

Ansøgning:

Ansøgning med relevant dokumentation sendes pr. e-mail til info@csm-syd-behandling.dk senest d. 29. februar kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 7. og d. 12. marts.  Hvis du inviteres til ansættelsessamtale, vil du blive kontaktet hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.  

Yderligere oplysninger om centret kan fås på vores hjemmeside www.csm-danmark.dk og ved henvendelse til centerleder Ane Møller Bering, tlf. 2938 8714 eller til faglig leder Eva Siersted Markussen, tlf. 2147 6770. Det vil dog ikke være muligt at rette henvendelse i uge 7.

               

9. november

CSM Syd har modtaget puljemidler for 2023/24

CSM Syd har modtaget kr. 5.000.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen...
30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...