image_print
Om CSM Syd

Historie

Incest Center Fyn, det der i dag hedder CSM Syd – Behandlingssektion, blev indviet i august 2000. Det skete, fordi Odense Kommune i 1997 blev gjort opmærksom på, at der manglede behandlingsmuligheder for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Socialforvaltningen i Odense Kommune nedsatte derfor en arbejdsgruppe i kommunens regi, og efter et arbejdskrævende og vidtrækkende pionerarbejde lykkedes det i år 2000 at skaffe midler til oprettelsen af et behandlingstilbud.

Odense Kommune, det daværende Fyns Amt og Helsefonden bevilgede en million kroner årligt i en treårig periode til Incest Center Fyn. Initiativtagerne til projektbeskrivelsen, der selv på egen krop havde mærket fraværet af specialiseret, målrettet behandling efter seksuelle overgreb under opvæksten, fik samlet en interessemæssigt bredt sammensat, frivillig bestyrelse med den nu afdøde politiker Merete Aarup som formand. Hurtigt viste det sig, at der var behov for Incestcenter Fyn, for der gik ikke lang tid før, der opstod ventetid på at komme i behandling. Til trods for behovet for centeret, var der stor fare for, at Incestcenter Fyn blev nedlagt, når projektperioden sluttede. Det lykkedes dog at redde Incest Center Fyn med puljemidler fra Socialministeriets ”Storbypulje” efter en stor, politisk indsats.

Da puljemidlerne fra ”Storbypuljen” blev nedlagt, var Odense Kommunes finansiering altafgørende for, at centeret kunne fortsætte sit arbejde. Efter et stort pionerarbejde på Christiansborg lykkedes det, at få staten til at overtage finansieringen af Incest Center Fyn. Det skete i 2012, hvor de tre (fire) regionale CSM centre blev dannet og finansieret via en treårig satspuljebevilling, der i 2016 blev gjort permanent. Odense Kommune fortsatte dog med at tage del i finansieringen af centeret, via en driftsaftale/kontrakt, som indebar tilkøb af et fast antal behandlingspladser, som kommunen kunne henvise borgere til. Denne ordning eksisterer fortsat og ventetiden for borgere i ordningen er aktuelt cirka halvt så kort som for borgere på den almindelige venteliste.

Fra Incest Center Fyn til CSM – Behandlingssektion
Da satspuljepartierne i 2012 overtog finansieringen af Incest Center Fyn med en treårig satspuljebevilling, der i 2016 blev gjort permanent, oprettede de samtidig tre regionale senfølgecentre. Centrene skulle tilsammen dække hele landet, hvor Incest Center Fyn i samarbejde med Center for Seksuelt Misbrugte Fyn skulle dække Region Syddanmark. De to selvejende institutioner fik derfor i august 2013 et nyt fælles navn: Center for Seksuelt Misbrugte Syd. Det er fortsat to forskellige institutioner opdelt i en behandlingssektion og en frivilligsektion.

CSM Syd-samarbejdet er ikke første gang, at de to selvejende institutioner arbejder sammen. Samarbejdet har været formaliseret mellem de to institutioner siden Incest Center Fyns etablering i 2000. Det samarbejde blev der også taget højde for, da Odense Kommunes Kultur og Socialudvalg den 15. februar 2000 endeligt godkendte oprettelsen af den selvejende institution Incest Center Fyn, da det skete under forudsætning af:

–    ”At centret er forpligtet til at samarbejde med andre frivillige og professionelle                             foreninger/instanser vedr. den samme målgruppe”
–    ”At Kultur og Socialudvalget ønsker at få forelagt indgået samarbejdsaftale med Center            for Seksuelt Misbrugte snarest efter, at bestyrelsen har konstitueret sig.”

Incest Center Fyn startede i august 2000, og bestyrelserne for Incest Center Fyn og Center for Seksuelt Misbrugte Fyn kunne i december 2000 underskrive den første samarbejdsaftale. En samarbejdsaftale som siden er blevet revideret i 2004, i 2008, 2012 og igen i 2017.

Begge centre har prioriteret et tæt samarbejde med respekt for hinandens tilbud og prioriteringer. Behandlingssektionens professionelle behandlingstilbud og Frivilligsektionens rådgivning og sociale støtte bliver set som ligeværdige, afgørende elementer, når det handler om at hjælpe voksne mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Denne brobygning giver et helhedsorienteret tilbud, hvor de to institutioners fokus er at udvikle og forbedre egne tilbud, samtidig med at der er en løbende dialog mellem de to institutioner på såvel ledelses- som bestyrelsesniveau.

 

               

9. november

CSM Syd har modtaget puljemidler for 2023/24

CSM Syd har modtaget kr. 5.000.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen...
30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...