Vi tilbyder

Bisidderhjælp

I CSM Syd – Frivilligsektion har vi et bisidderkorps, der består af frivillige, der alle har gennemgået et bisidderkursus. En bisidder er en uvildig støtte for dig i forhold til din sag. En bisidder kan ikke optræde som din ”advokat” under mødet med det offentlige, men som en neutral, støttende person, der kan være medvirkende til et godt sagsforløb, så du bliver hørt og forstået.

Bisidderen kan hjælpe dig med:

–   at finde rundt i lovgivningen
–   at sikre dig dine rettigheder som borger
–   at hjælpe dig med at stille de rigtige og vigtige spørgsmål
–   at blive tryg ved mødet med det offentlige system
–   at forberede dig til mødet med det offentlige system
–   at være et ”ekstra øre”, da vi oplever, at det kan være vanskeligt at huske, hvad der            skete på mødet
–   at samle op efter mødet med det offentlige system
–   at udfylde skemaer og blanketter, som det offentlige beder om
–   at vejlede og hjælpe med en eventuel klage over en afgørelse

Hvis vi vurderer, at der er andre instanser/foreninger, der bedre kan hjælpe dig, så vil vi være behjælpelig med at skabe denne kontakt.

Vores socialrådgiver Sylvia Christensen er tovholder for bisidderkorpset. Du er altid velkommen til at kontakte hende, hvis du har brug for en bisidder.

61 14 47 33 eller 66 14 66 33

 socialraadgiver@csm-syd-frivillig.dk

               

7. september

CSM Syd – Frivilligsektion søger frivillige chatrådgivere

→ Læs mere om at blive frivillig chatrådgiver her
7. september

CSM Syd – Frivilligsektion søger frivillige

→ Læs mere om at blive frivillig her
19. december

Stort tak til sponsorer

CSM Syd – Frivilligsektion afholder hver år i december julebanko for...