Hjælp i akutte situationer

Her er en liste over steder, du kan henvende dig i akutte situationer.

Sted Telefonnummer Åbningstider
Egen læge
Lægevagten i Region Syddanmark 70 11 07 07 Hverdage: 16.00 – 08.00
Weekend: Døgnåbent
Psykiatrisk Skadestue Via egen læge eller vagtlæge
Akutmodtagelse Esbjerg 99 44 67 00 Døgnåbent
Akutmodtagelse Vejle 99 44 77 90 Døgnåbent
Akutmodtagelse Odense 99 44 91 40 Døgnåbent
Livslinien 70 20 12 01 Alle dage: 11.00 – 05.00
Sct. Nicolai Tjeneste 70 12 01 10 Mandag – lørdag: 09.00 – 03.00
Søn- og helligdage: 13.00 – 03.00