Tema // Behandling, Brugere, Fagpersoner, Pårørende, Senfølger

Center for Seksuelt Misbrugte Syd samler behandlingstilbud i Odense

Fra mandag d. 4. januar 2021 samler vi Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Behandlingssektions tilbud i Odense, så både klienter og ansatte skal møde ind på én samlet lokation. CSM Syd – Behandlingssektions afdeling i Odense kommer fremadrettet til at have adresse på Mageløs 1, 1. og 2. sal tv.

CSM Syd – Behandlingssektion har det sidste år haft afdelinger på to forskellige placeringer i Odense, men nu bliver afdelingerne samlet under samme tag. CSM Syds hovedafdeling ligger i forvejen i Mageløs, hvor vi de sidste tyve år har tilbudt behandling til voksne, der lever med senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barn- og/eller ungdommen.

I efteråret 2018 blev vi bevilget midler til at nedbringe ventetiden. Ventetiden på at komme i behandling var på daværende tidspunkt op til tre år. Det betød, at vi i starten af året 2020 åbnede en ny afdeling med fokus på gruppeterapi til unge i alderen 18-30 år for at nedbringe ventetiden.

Da de fysiske rammer i Mageløs ikke rummede plads nok til også at kunne afvikle gruppeforløb for unge, var vi nødsaget til at finde nye lokaler, hvilket betød at den nye afdeling første gang åbnede i Grønnegade i Odense 1. januar 2020.

Tidligere på året fik vi tilbud om at overtage et ledigt lejemål på førstesalen i Mageløs, og dermed muligheden for at samle behandlingstilbuddet på samme matrikel, det valgte vi at takke ja til. Vi forventer, at det både bliver til gavn for klienter og for de ansatte, at behandlingstilbuddet til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb, fremadrettet er placeret i et hus.

 
Vi glæder os til at byde dig velkommen

Ligesom at vi næsten ikke selv kan vente med at blive samlet på én adresse, kan vi næsten heller ikke vente med at vise de nye lokaler frem til vores klienter og samarbejdspartnere. Vi glæder os derfor til at slå dørene op i januar og byde varmt velkommen på den nye og samlede adresse i Mageløs.

Indtil januar 2021 bruger vi tiden på at planlægge flytningen, klargøre og indrette de nye lokaler, så de afspejler CSM Syd – Behandlingssektions værdier, så rammerne er trygge og indbydende til klienternes opstart efter juleferien.

 

December 2020

               

30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...