Tema // Behandling, Brugere, Fagpersoner, Pårørende, Senfølger

Center for Seksuelt Misbrugte Syd åbner ny afdeling i Odense

Torsdag d. 2. januar 2020 slår CSM Syd – Behandlingssektion dørene op for en ny afdeling i Grønnegade i Odense med fokus på unge i alderen 18-30 år.

I efteråret 2018 blev det besluttet at afsætte 61 mio. kr. til indsatser for seksuelt misbrugte, hvoraf Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Behandlingssektion fik bevilliget 7,1 mio. kr. i 2020 med det fokus at nedbringe ventetiden for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen. Ventetiden for behandling i CSM Syd – Behandlingssektion i Odense er inden opstart af ungeindsatsen på to til tre år, hvilket forventes nedbragt med det nye tiltag. 

Ventetiden har store konsekvenser, især for gruppen af unge mellem 18 og 30 år, fortæller psykologfaglig koordinator, Camilla Carlsen Bechsgaard:

”Mens de unge venter, falder hver tredje fra. Det betyder, at de ikke møder op, når det er deres tur – eller også kan vi ikke få fat på dem igen. Og det er ikke fordi, de har fået det bedre, tværtimod. Vi ved, at nogen desværre ender i misbrug, mens andre ryger ind og ud af for eksempel psykiatrisk behandling.”

Pr. 1. november 2019 står 342 senfølgeramte på venteliste i CSM Syd – Behandlingssektion, heraf er 136 unge i alderen 18-30 år. 80 af de unge er blevet visiteret til ungeindsatsens opstart i januar 2020.

CSM Syd – Behandlingssektion har ansat fire psykologer og terapeuter, der starter 2. januar 2020, ligesom flere af de allerede ansatte deltager i projektet med fokus på de unge i alderen 18-30 år.

”Vi står over for en indsats, som skal have et løft, og som samtidig skaber værdi for nogle vigtige brugergrupper. Her er vi nødt til at tænke nyt”, siger Centerleder Inge Lise Nørris Nielsen og fortsætter med:

”Folk får det ikke bedre af at stå lang tid på venteliste, så en hurtigere indsats vil betyde meget.”

Artiklen fortsætter under billedet

Særligt relationer vægtes højt i forbindelse med behandling af senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen.

Mange voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen oplever at have angst. Gruppen kommer til at fungere som et sikkert sted, hvor man kan vænne sig til at være sammen med andre unge, og gradvist opleve færre angstreaktioner.

Forskning viser, at gruppebehandling er det bedste sted at øve håndtering af hverdagens udfordringer. Som ung agerer man ofte i mange forskellige sammenhænge, som blandt andet arbejde, uddannelse, sociale arrangementer, venner og familie. Den unge har i gruppebehandling mulighed for at fortælle om det, der er svært – og når der er brug for det, hvilket har betydning for den kontakt, den unge får med omverdenen. Det giver en bedre social selvtillid. 

Derudover giver gruppebehandling den unge mulighed for at opdage, at man ikke er den eneste, der kæmper med for eksempel mareridt, flashbacks, skyld og skam, hvilket har en stor betydning for den unges helingsproces. På den måde oplever den unge at være sammen med andre om det, der er svært, og der er mulighed for at kunne spejle sig i hinanden.

I praksis vil den unge blive inkluderet i en gruppe, som består af i alt otte unge. Der vil være to psykologer, der agerer som gruppeledere af gruppen, hvoraf den unge fra start vil være særligt tilknyttet den ene af de to gruppeledere. Gruppen mødes to timer ugentligt gennem 2020. Først i et mere struktureret forløb og efterfølgende i en mindre styret form. Under hele forløbet lægges der stor vægt på, at den unge skal føle sig tryg i gruppen. 

Ungeindsatsen omfatter tre hovedaktiviteter, som primært tager udgangspunkt i omtalte gruppebehandlingsforløb for unge i alderen 18-30 år hos CSM Syd – Behandlingssektion. Gruppebehandlingsforløbet kan evt. suppleres med socialrådgivning, som skal være med til at give afklaring og støtte.

Den unge har yderligere mulighed for at benytte sig af CSM Syd – Frivilligsektions tilbud, der tilbyder de unge et sted, hvor de kan mødes på tværs af grupperne under forløbet. Der vil være tale om sociale aftentilbud ca. to gange om måneden.

Ungeindsatsen skal være med til at gøre ventetiden kortere, hvilket også får en positiv betydning for målgruppen over 30 år, som CSM Syd – Behandlingssektion fortsat kæmper for og tilbyder behandling. I CSM Syd – Behandlingssektion er der fokus på traumeorienteret samtaleterapi, hvor man arbejder med at forstå, håndtere og formindske sine aktuelle senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Den senfølgeramte tilbydes et helhedsorienteret behandlingsforløb med individuelt tilrettelagt psykologbehandling, gruppeterapi og rådgivende samtaler til pårørende.

Af Lotte Andersen, december 2019

               

17. december

Center for Seksuelt Misbrugte Syd samler behandlingstilbud i Odense

Fra mandag d. 4. januar 2021 samler vi Center for Seksuelt...
30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...